KNPV-prijs

De KNPV-prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde /gewasbescherming in Nederland. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag (€3000,-). 

De KNPV wil deze 'oevreprijs voor de gewasbescherming' in 2024 opnieuw uitreiken.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris van de KNPV (). Het reglement is hier in te zien (download pdf).

KNPV-prijs 2024

De KNPV-prijs is ingesteld om personen te onderscheiden die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en/of implementatie van weerbare teelten in Nederland. Die bijdrage kan zijn op het terrein van fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek, voorlichting, beleid, onderwijs, handel, industrie, innovaties in de teelt of combinaties van die werkterreinen.

In de voorjaarsbijeenkomst van 2024 zal de KNPV-prijs voor de zevende maal worden uitgereikt. De prijs omvat een aandenken en een geldbedrag van € 3000. De winnaar zal ook worden uitgenodigd om een voordracht te houden tijdens de bijeenkomst. Tot 15 maart 2024 konden personen uit de hierboven genoemde categorieën worden voorgedragen voor deze prijs.

Een voordracht bestaat uit maximaal twee pagina’s tekst waarin een beknopt curriculum vitae van de voorgedragen persoon staat, de categorie waarin deze valt en een omschrijving van de bijzondere verdiensten die de aanleiding zijn voor het doen van de voordracht. Elke voordracht dient gedaan te worden door minimaal twee personen, dit kunnen zowel KNPV-leden als niet-leden zijn. De voordrachten kunnen worden gemaild naar . Alleen de winnaar wordt uiteindelijk bekend gemaakt, informatie over de overige voorgedragen personen blijft geheim.

De kandidaten zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit Piet Boonekamp (vorige winnaar KNPV-prijs), Corné Pieterse (Universiteit Utrecht), Eric Kiers (Crop Life), André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Piet Vlaming (secretaris KNPV).

Overzicht KNPV-prijzen

De KNPV- prijs is zes keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008), Jan Bouwman (2013) en Piet Boonekamp (2021).

Jan Ritzema Bosprijs

Naast de KNPV-prijs kent de KNPV, speciaal voor jonge onderzoekers, de Jan Ritzema Bosprijs voor het helder verwoorden en presenteren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van plantgezondheid.