English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Kringlooplandbouw: Kansen en zorgen

Voorjaarsbijeenkomst KNPV

21 mei 2019

Inschrijving open

16 mei Voorjaarsbijeenkomst: Kringlooplandbouw, Diner, ALV

31 maart 2019

Voorjaarsbijeenkomst 16 mei en ALV

Thema Kringlooplandbouw en plantenziekten  

9 maart 2019

Interview Vroege Vogels

Over natuurlijke plaagbestrijding in je tuin

9 december 2018

Plantenziekten en -plagen in tuin vereisen meer aandacht

Dit bleek bij de najaarsbijeenkomst van de KNPV 

22 november 2018

Plantenziekten in de tuin

Inschrijving voor de KNPV-bijeenkomst 'Plantenziekten in de tuin' op 22 november is open

19 oktober 2018

Future of Crop Protection

Debat over toekomst van Gewasbescherming door studenten

18 oktober 2018

Overlijden Jacques Horsten

Oud-secretaris en erelid van de KNPV op 6 juni overleden

8 juni 2018

Biostimulanten en ALV

Voorjaarsvergadering 24 mei 2018

6 april 2018

Pierre de Wit ontvangt Jakob Eriksson Prijs

Internationale wetenschapsprijs voor plantenziektekundige

24 november 2017

Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging is wereldwijd één van de oudste verenigingen op het gebied van plantenziekten en -plagen. Zij bestaat al ruim 125 jaar.
 

Voorjaarsbijeenkomst 2019 : Kringlooplandbouw en Plantenziekten

 

Op 16 mei hield de KNPV haar halfjaarlijkse bijeenkomst Het thema was kringlooplandbouw en plantenziekten.

Kringlooplandbouw staat volop in de belangstelling. In recente beleidsplannen en visies vormt kringlooplandbouw de toekomst. Maar wat betekent dit voor de beheersing van plantenziekten en –plagen? Hier moeten we goed over nadenken. De sprekers op de bijeenkomst wezen op de kansen en op de zorgen die er liggen.

Terugblik op de bijeenkomst >>

Of lees het uitgebreide verslag in ons tijdschrift Gewasbescherming >>

 

 

De KNPV

Binnen de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) is veel kennis voorhanden over ziekten en plagen van planten en de bescherming van planten ertegen. De KNPV verenigt een diverse groep personen die werken of studie verrichten binnen dit veelzijdige vakgebied of daarin belangstellend zijn. Zij bestaat sinds 1891, kent ruim 600 leden en bevordert hun samenwerking en de uitwisseling van kennis binnen de vereniging en daarbuiten.

De geschiedenis van de KNPV en van haar vakgebied staat beschreven in de kroniek van de vereniging.
 

Het lidmaatschap van de KNPV biedt:

  • vrije deelname aan de KNPV-bijeenkomsten (2 keer per jaar)
  • soms ook vrije deelname aan de Gewasbeschermingsmanifestatie, die door de KNPV mede-georganiseerd wordt
  • gratis abonnement op ons tijdschrift Gewasbescherming
  • deelname aan de algemene ledenvergaderingen met stemrecht; statuten worden op verzoek toegezonden
  • mogelijkheid van een collectief abonnement (tegen sterk gereduceerd tarief) op het European Journal of Plant Pathology
  • Mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap voor bedrijven en instellingen

Correspondentie

Frits van der Zweep
Secretaris van de KNPV
Postbus 31
6700 AA Wageningen
E-mail:
K.v.k.-nr: 40120356

Ledenadministratie

E-mail: .
Voor meer info klik hier.

 

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro