Enquête: Wat vindt u van Gewasbescherming?

De redactie is benieuwd hoe ‘Gewasbescherming’ wordt ervaren door de lezers van het blad en waar mogelijk aanpassingen gewenst zijn om ook in de toekomst een relevant blad te blijven publiceren. Daarnaast zijn sinds enige tijd, naast de vertrouwde papieren versie van het blad, ook digitale artikelen beschikbaar. Als redactie willen wij graag weten wat u als lezer van ‘Gewasbescherming’ vindt en in hoeverre ons informatie-aanbod tegemoetkomt aan uw wensen. Daarom heeft de redactie in 2023 een enquête gehouden onder de lezers.

Resultaat enquête

Ruim 100 mensen vulden de enquête in. Veel van hen namen de moeite om ook de open vragen te beantwoorden. De redactie is tevreden met de respons, de vele positieve reacties en de suggesties ter verbetering. Ze werkt nu aan het rubriceren van alle opmerkingen en suggesties bij de open vragen. De resultaten worden besproken en in overleg met het KNPV-bestuur bepalen we speerpunten en eventueel nieuw uit te zetten lijnen voor het blad.

De algemene indruk is dat de 108 respondenten heel tevreden zijn over het blad. Ongeveer 80% van de respondenten waardeert het blad met een cijfer 8 of hoger. Alle rubrieken scoren gemiddeld een ruime voldoende. Dit neemt niet weg dat er de nodige verbeterpunten aangedragen zijn en dat we steeds aan vernieuwing blijven werken.

De redactie bedankt alle respondenten voor het invullen.
Deze enquête is in principe op zichzelf staand maar wellicht komt er over enkele jaren een vervolg op.

De pdf met de uitslagen (excl. de open vragen) is hier beschikbaar.