KNPV-prijzen

De KNPV kent twee verschillende onderscheidingen, die ieder eens in de drie jaar worden uitgereikt.

De KNPV-prijs is ingesteld om personen te onderscheiden die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en/of implementatie van weerbare teelten in Nederland. Die bijdrage kan zijn op het terrein van fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek, voorlichting, beleid, onderwijs, handel, industrie, innovaties in de teelt of combinaties van die werkterreinen. 

De Jan Ritzema Bosprijs wordt door KNPV toegekend aan jonge onderzoekers. Het is de prijs voor het op heldere wijze verwoorden van een promotieonderzoek op het gebied van plantgezondheid en dit zodoende toegankelijk maken voor een breed publiek.