Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Correspondentie:

Frits van der Zweep
Postbus 31
6700 AA Wageningen
E-mail:
KvKnr. 40120356

Ledenadministratie:

De ledenadministratie en het financiële beheer (contributie) loopt via:
Huijbers’ Administratiekantoor
Postbus 244
6700 AE Wageningen
tel.: +31 (0)317 421545
E-mail:
IBAN Rekeningnummers KNPV, Wageningen:
ABN-AMRO: NL43 ABNA 053.93.39.768
Postbank: NL11 INGB 0000 9231 65

Algemene voorwaarden van de KNPV vindt u hier.

Webmaster/Hoofdredacteur Gewasbescherming:

Doriet Willemen
E-mail:

Pers:

Journalisten kunnen informatie opvragen bij Doriet Willemen.
Afhankelijk van het onderwerp bestaat de mogelijkheid dat u doorverwezen wordt naar een deskundige binnen onze vereniging.
E-mail:
tel: +31 (0)6 34650698