Artikelen over Plantenziekten


Workshops EURL Bacteriologie en Virologie bij het NIVIP

De Europese Unie Referentielaboratoria (EURL’s) voor plantenbacteriologie en plantenvirologie organiseren jaarlijks een workshop voor de Nationale Referentielaboratoria (NRL’s) van alle EU-landen. Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ervaring, het bespreken van de EURL-activiteiten in het afgelopen jaar en voor de komende jaren, en het in kaart brengen van problemen en behoeften van de NRL’s. De workshops vonden in 2022 plaats bij het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) in Wageningen.

auteur(s): Maria Bergsma-Vlami , ; Anne Giebers , ; Chiel Pel , ; Annelien Roenhorst , NIVIP


Integrated Crop Management - een systeemaanpak

Gewasbescherming 53-5 is een themanummer, geheel gewijd aan Integrated Crop Management (ICM). Een groot aantal auteurs hebben een bijdrage geleverd waardoor de uitgave 16 artikelen bevat die samen een beeld schetsen van de systeemaanpak bij geïntegreerd telen.

auteur(s): Marleen Riemens & Leendert Molendijk e.a.,


Beteugelen plantenziekten vereist doordacht beleid en gedegen aanpak

2020 was het Jaar van de Plantgezondheid, uitgeroepen door de VN. Wereldwijd is er aandacht voor plantenziekten, en terecht. Het raakt boeren en tuinders, maar ook landschapsbeheerders en burgers. Hoogste tijd om samen de introductie en verspreiding van plantenziekten en -plagen te beteugelen met doordacht beleid en een gedegen aanpak.

auteur(s): Willem Jan de Kogel, KNPV


Beheersen van schimmelziekten in appel- en perenboomgaarden en bewaarcellen

Appels en peren zijn belangrijke fruitsoorten die wereldwijd geteeld worden. Milde en vochtige klimatologische omstandigheden, zoals die in Noordwest Europa voorkomen, zijn gunstig voor de ontwikkeling van allerlei schimmelziekten. Appels en peren worden tot 12 maanden bewaard, en gedurende deze periode kunnen zich verschillende soorten vruchtrot ontwikkelen.

auteur(s): Marcel Wenneker, Wageningen Universiteit


Biologisch als het kan, chemisch als het moet

In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 ziet de overheid een verschuiving van gewasbescherming naar weerbare planten en teeltsystemen. Wat voor implicaties heeft dit voor de verschillende vormen van gewasbescherming, en welke rol speelt biodiversiteit hierin?

auteur(s): Edith van der Have-Raats, Agri Translation


SmartFarming App: duurzame gewasbescher­ming op maat voor kleinschalige boeren

Goede landbouw begint met goede informatie. De snelle groei van het aantal smartphones over de hele wereld, ook op het platteland, biedt de mogelijkheid om meer landbouwkennis, onder andere over duurzame gewasbescherming, toegankelijk te maken voor kleinschalige boeren in niet-Westerse landen.

auteur(s): Jelle van den Akker, ; Rob van Oudheusden,


Motten mechanisch bestrijden met minidrones

Het is een compleet andere benadering van insectenbestrijding in de kas: kleine drones die achter schadelijke insecten aanjagen en ze in volle vlucht tussen de propellers in mootjes hakken. Een nieuwe vorm van mechanische bestrijding.

auteur(s): Doriet Willemen, Redactie Gewasbescherming