Agenda


Seed Pathology Course

19 september 2023 | 9.00 -10.15 | Digitaal

Wekelijkse online cursus over fytopathologie bij zaden

Lees meer...


KNPV Bestuursvergadering

28 november 2023 | 15.00 | digitaal

Vergadering van het bestuur van de KNPV

Lees meer...


Study group for Plant Breeding

1 december 2023 | Hotel de Nieuwe Wereld

Bijeenkomst van de Studiekring voor Plantenveredeling - Digital phenotyping

Lees meer...


Registratie van biologische middelen

14 december 2023 | Vertify

Bijeenkomst van de KNPV-Werkgroep Fytobacteriologie

Lees meer...


Aanleveren kopij

2 januari 2024 | redactie@knpv.org

Aanleveren van kopij voor Gewasbescherming 55-1

Lees meer...


Study group for Plant Breeding

19 januari 2024 | Hotel De Nieuwe Wereld

Bijeenkomst van de Studiekring voor Plantenveredeling - Gene Editing

Lees meer...


Uiterste datum voordracht KNPV-prijs

15 maart 2024

Het voordragen van kandidaten voor de KNPV-prijs 2024 is mogelijk tot 15 maart 2024

Lees meer...


KNPV-Voorjaarsbijeenkomst

30 mei 2024 | 13.00 | WICC Wageningen

Met uitreiking van de KNPV-prijs

Lees meer...