KNPV-beurs

De KNPV kan subsidie verlenen om activiteiten mogelijk te maken die passen in de doelstelling van de vereniging, te weten het bevorderen van kennisuitwisseling over plantenziekten.

Met ingang van 2005 is besloten subsidie te verlenen om activiteiten mogelijk te maken die passen in de doelstelling van de vereniging. Daartoe zijn per jaar een tweetal subsidieronden ingesteld en per ronde kan maximaal € 10.000 verdeeld worden over de gehonoreerde voorstellen. De voorstellen worden beoordeeld door een toetsingscommissie, die het beschikbare budget uitzet en terugrapporteert bij de jaarvergadering van de KNPV.

Randvoorwaarden voor de toekenning:

  • indienen gemotiveerd verzoek: wat, met welk doel, welke kosten, wie financiert en wat wordt teruggeleverd (aanvraag formulier te downloaden van website)
  • passen binnen de doelstelling van de vereniging, c.q. bevorderen samenwerking en/of kennisuitwisseling op gebied van gewasbescherming
  • ingediend kan worden door individuele personen mits KNPV lid, verenigingen, (KNPV) werkgroepen en maatschappelijke organisaties
  • de gevraagde financiële bijdrage zou niet logischerwijs door de werkgever betaald moeten worden (om dit te beoordelen inzicht geven in medefinanciering en/of eigen bijdrage)
  • gevraagd wordt een tastbare tegenprestatie, met als doel het onderwerp voor een breder publiek terug laten komen (bijv. een poster tijdens een vergadering of een korte rapportage voor gewasbescherming; plaatsing ter bepaling van de redactie)
  • een pre hebben voorstellen die samenwerking tussen de groepen onderzoek, onderwijs, industrie en beleid bevorderen

Download hier het aanvraagformulier:
Aanvraag KNPV-beurs (pdf)

Het formulier moet volledig ingevuld worden ingediend bij de . De aanvragen worden getoetst aan de randvoorwaarden.

Secretaris KNPV
secretaris@knpv.org
Postbus 31
6700 AA Wageningen