KNPV-prijs

De KNPV-prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde. De prijs bestaat uit een aandenken en een geldbedrag (2500 euro). Tot nu toe is de prijs vijf keer uitgereikt. Kandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris van de KNPV ().


In 2013 ontving Jan Bouwman de laatste KNPV-prijs uit handen van toenmalig KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Uitreiking KNPV-prijs 2021

Op 25 november zal de feestelijke uitreiking plaatsvinden van de KNPV-prijs 2021. Tijdens de Najaarsbijeenkomst wordt de naam bekendgemaakt van degene die door een onafhankelijke en deskundige jury gekozen is uit de binnengekomen voordrachten. 
Het reglement is hier in te zien.

Overzicht KNPV-prijzen

Tot nu toe is de prijs vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).