KNPV-prijs

De KNPV-prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde. De prijs bestaat uit een aandenken en een geldbedrag (2500 euro). Tot nu toe is de prijs vijf keer uitgereikt.


In 2013 ontving Jan Bouwman de laatste KNPV-prijs uit handen van toenmalig KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Oproep kandidaten KNPV-prijs 2020

De KNPV is voornemens om in 2020, tijdens het Internationale Jaar van de Plantgezondheid, de prijs opnieuw toe te kennen. U wordt uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Een onafhankelijke jury zal zich buigen over de voordrachten en tot een oordeel komen. 

Het voordragen van kandidaten is mogelijk t/m 27 januari 2020 door een e-mail te sturen naar de secretaris (Frits van der Zweep): .
Het reglement is hier in te zien.

 

Overzicht KNPV-prijzen

Tot nu toe is de prijs vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).