Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat

De KNPV wil graag plantenziekten en het belang van gezonde planten onder de aandacht brengen van de samenleving. Daarnaast wil de vereniging een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over gewasbescherming vanuit haar brede kennisbasis.

Regiegroep GMD: van denken naar doen

Om dit alles op een weloverwogen manier aan te pakken is enkele jaren geleden de regiegroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat (GMD) opgericht en is in 2018 een pilot gestart. Na een fase van nadenken, inventariseren en strategische keuzes maken met een brede groep KNPV-leden, is nu de fase aangebroken om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De regiegroep heeft vijf werkgroepjes samengesteld die zich allemaal gaan toeleggen op een eigen aandachtsveld.

Werkgroepjes aan de slag

De regiegroep heeft vijf werkgroepjes samengesteld die zich allemaal gaan toeleggen op een eigen aandachtsveld. Ieder groepje bestaat uit een trekker en uit enkele leden. Hieronder staat voor ieder werkgroepje puntsgewijs de informatie en de mogelijke activiteiten beschreven. Zit er iets bij wat je aanspreekt? Heb je zelf ook een idee? En ben je bereid daarmee aan de slag te gaan samen met andere KNPV-leden? Meld je dan aan!

1: Website, artikelen en columns

Doel: Plantenziekten en feitelijke kennis onder de aandacht brengen van groter publiek.

Trekker: Peter van Kampen

Acties:

 • Website KNPV opfrissen en nieuwe onderdelen toevoegen (o.a. basisartikel over plantenziekten)
 • Artikel schrijven voor dagbladen
 • Column Groei & Bloei (schrijverspool)
 • Prijsvraag uitschrijven onder studenten voor video, podcast of artikel over plantenziekten

 

2: Actief op Twitter

Doel: Veelzijdigheid vakgebied onder de aandacht brengen / inspelen op actualiteit.

Trekker: Petra van der Goes

Opzet:

 • Apart twitteraccount (@Plantenziekten)
 • Bij toerbeurt twitteren KNPV-leden
 • Ieder een week lang over eigen werk berichten

 

3: Festival / Jaar van de Plantgezondheid 2020

Doel: groots festival in kader van het Jaar van de Plantgezondheid 2020

Trekker en opzet: in overleg nog nader in te vullen, in afstemming met andere organisaties die interesse tonen in gezamenlijke activiteiten.

 

4: Plantgezondheid op agenda: Japanse duizendknoop

Doel: Aanhaken bij actueel thema (Japanse duizendknoop) om plantgezondheid te agenderen

Trekker: Jan Buurma

Acties:

 • Met publiek en professionele stakeholders in gesprek
 • Gesprek op: social media, bijeenkomsten, events
 • Voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenten organiseren met Japanse duizendknoop op het menu

 

5: Inspelen op actualiteit (fase 2)

Doel: Reacties rond actualiteit
Trekker: Rob Kerkmeester
Acties:

 • Procedure voor snelle (re)actie bij actualiteiten
 • Woordvoerder met netwerk van experts (vanuit KNPV) rond thema’s
 • Publiciteit zoeken met achtergrondartikelen, opinies, factsheets, etc.

In eerste instantie vereist dit nog voorbereiding


Aanmelden werkgroepjes Maatschappelijk Debat

Heb je belangstelling voor een van de werkgroepjes? Meld je dan bij Rob Kerkmeester () of stuur een mailtje naar .