Lidmaatschap van de KNPV

Aanmeldformulier

Ga naar het aanmeldformulier om in te schrijven.

Leden

De vereniging kent de volgende lidmaatschappen:

 • persoonlijk lid
 • bedrijfslid (bedrijf / instelling)
 • studentlid (studenten van universiteiten en Agrarische Hogescholen)

Toelichting op en de verschillen tussen de soorten lidmaatschappen >> 

Tevens is het mogelijk om een abonnement te nemen op ons tijdschrift Gewasbescherming zonder lid te worden van de vereniging.

Het lidmaatschap of een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig gedeelte van de contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap biedt:

 • vrije deelname aan de KNPV-bijeenkomsten (2 keer per jaar) ;
  bij bedrijfslidmaatschap drie deelnemers per bijeenkomst
 • gratis abonnement op ons tijdschrift Gewasbescherming
 • een groot en divers netwerk
 • de digitale KNPV-nieuwsbrief
 • soms ook vrije deelname aan de Gewasbeschermingsmanifestatie, die door de KNPV mede-georganiseerd wordt
 • deelname aan de algemene ledenvergaderingen met stemrecht; statuten worden op verzoek toegezonden
 • mogelijkheid van een collectief abonnement (tegen sterk gereduceerd tarief) op het European Journal of Plant Pathology

Prijzen

 • lidmaatschap Nederland, inclusief Gewasbescherming € 30 (bij machtiging € 5 korting)
 • lidmaatschap België, inclusief Gewasbescherming € 30
 • lidmaatschap buiten Nederland en België, inclusief Gewasbescherming € 40
 • bedrijfslidmaatschap, inclusief Gewasbescherming € 75 (bij machtiging €5,00 korting)
 • studentlidmaatschap, inclusief Gewasbescherming € 15,00 (bij machtiging €2,50 korting)
 • alléén een abonnement op Gewasbescherming (dus geen lidmaatschap van de vereniging) € 30 binnen Nederland en België.
 • alléén een abonnement op Gewasbescherming (dus geen lidmaatschap van de vereniging) € 40 buiten Nederland en België.
 • los nummer (exclusief verzendkosten) € 6

EJPP

Uitsluitend voor persoonlijke leden van de KNPV en uitsluitend per heel kalenderjaar is een abonnement op het European Journal of Plant Pathology (EJPP) beschikbaar tegen een gereduceerde prijs:
Abonnement EJPP electronisch:   €82,- 
Abonnement EJPP print:               €218,-

Dit houdt dus in:
Lidmaatschap KNPV, incl. Gewasbescherming, en electr. abonnement EJPP: € 112,-
Lidmaatschap KNPV, incl. Gewasbescherming, en print abonnement EJPP: € 248
(binnen Nederland en België ,bij machtiging binnen Nederland krijgt men € 5 korting).

Informatie

Secretaris KNPV
Postbus 31, 6700 AA Wageningen
E-mail: 

Opzeggen lidmaatschap of abonnementen

E-mail naar: .

 • Vóór 1 december schriftelijk of per e-mail
 • Wordt het lidmaatschap niet voor deze datum opgezegd, dan is voor het gehele volgende verenigingsjaar contributie verschuldigd

De ledenadministratie wordt verzorgd door Huijbers’ Administratiekantoor.