Lidmaatschap van de KNPV

De vereniging kent de volgende lidmaatschappen:

 • gewoon lid van de vereniging (natuurlijk persoon)
 • bedrijfslid (bedrijf / instelling)
 • studentlid (studenten van universiteiten en Agrarische Hogescholen)

Tevens is het mogelijk een afzonderlijk abonnement te nemen op ons tijdschrift Gewasbescherming.

Het lidmaatschap of een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig gedeelte van de contributie verschuldigd.

Prijzen

 • lidmaatschap Nederland, inclusief Gewasbescherming € 30 (bij machtiging € 5 korting)
 • lidmaatschap België, inclusief Gewasbescherming € 30
 • lidmaatschap buiten Nederland en België, inclusief Gewasbescherming € 40
 • bedrijfslidmaatschap, inclusief Gewasbescherming € 75 (bij machtiging €5,00 korting)
 • studentlidmaatschap, inclusief Gewasbescherming € 15,00 (bij machtiging €2,50 korting)
 • losse nummers (exclusief verzendkosten) € 6
 • uitsluitend voor gewone leden van de KNPV is er een abonnement op het European Journal of Plant Pathology inclusief Gewasbescherming tegen de gereduceerde prijs (tarief 2014) voor Nederland en België van € 230; buiten Nederland en België € 230 (bij machtiging binnen Nederland krijgt men € 5 korting en betaalt men dus € 225).
 • alléén een abonnement op Gewasbescherming (dus geen lidmaatschap van de vereniging) € 30 binnen Nederland en België.
 • alléén een abonnement op Gewasbescherming (dus geen lidmaatschap van de vereniging) € 40 buiten Nederland en België.

Het lidmaatschap biedt:

 • vrije deelname aan de KNPV-bijeenkomsten (2 keer per jaar) ;
  bij bedrijfslidmaatschap drie deelnemers per bijeenkomst
 • soms ook vrije deelname aan de Gewasbeschermingsmanifestatie, die door de KNPV mede-georganiseerd wordt
 • gratis abonnement op ons tijdschrift Gewasbescherming
 • deelname aan de algemene ledenvergaderingen met stemrecht; statuten worden op verzoek toegezonden
 • mogelijkheid van een collectief abonnement (tegen sterk gereduceerd tarief) op het European Journal of Plant Pathology

Aanmeldformulier

Ga naar het aanmeldformulier om in te schrijven.

Informatie

Secretaris KNPV
Postbus 31, 6700 AA Wageningen
E-mail: 

Opzeggen lidmaatschap of abonnementen

E-mail naar: .

 • Vóór 1 december schriftelijk of per e-mail
 • Wordt het lidmaatschap niet voor deze datum opgezegd, dan is voor het gehele volgende verenigingsjaar contributie verschuldigd