Toelichting lidmaatschap KNPV

De KNPV is statutair een vereniging van natuurlijke personen, aangeduid als ‘gewone leden’. Aanmelding gebeurt via het aanmeldingsformulier onder vermelding van de noodzakelijke persoonsgegevens, die daarna in de ledenadministratie worden opgenomen. Ieder lid ontvangt het blad Gewasbescherming en kan (in bijna alle gevallen) gratis meedoen aan de activiteiten/ bijeenkomsten. Ieder lid kan inzien welke gegevens van hem/haar bewaard worden door in te loggen op de website.

Bedrijven of organisaties kunnen de vereniging ondersteunen via een bedrijfslidmaatschap. De contributie van een bedrijfslidmaatschap is hoger dan die van een gewoon lidmaatschap. Ieder bedrijf ontvangt 1 abonnement op het blad Gewasbescherming en kan per activiteit/bijeenkomst maximaal 3 willekeurige personen (in bijna alle gevallen) gratis mee laten doen aan deze activiteit/bijeenkomst. Daarboven moet per extra deelnemer (in bijna alle gevallen) betaald worden. Ieder bedrijfslid kan inzien welke gegevens van het bedrijf bewaard worden door in te loggen op de website.

Personen of bedrijven kunnen ook abonnee(-lid) op het blad Gewasbescherming worden zonder lid te worden van de vereniging. Wil men als abonnee deelnemen aan activiteiten/bijeenkomsten, dan betaald men per persoon het vastgestelde entreegeld voor derden.