De toekomst van de gewasbescherming

KNPV voorjaarsbijeenkomst

Op 18 april vond in de Hof van Wageningen de KNPV-voorjaarsvergadering plaats. Dit was een interessante dag over een aantal heel belangrijke ontwikkelingen.

De volgende personen gaven een presentatie:

Martha van Eerdt 
(Planbureau voor de Leefomgeving)
EVALUATIE VAN DE NOTA DUURZAME GEWASBESCHERMING
Waar staan we nu?
Download pdf

Jo Ottenheim 
(Nefyto) 
EUROPESE REGELGEVING:
wat zijn de kaders?
a.    Verordening gewasbeschermingsmiddelen
b.    Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Download pdf

Johan Edens 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
NIEUWE NOTA DUURZAME GEWASBESCHERMING /
NATIONAAL ACTIEPLAN

Wat moeten we doen om aan de regels te voldoen?
Presentatie niet beschikbaar via deze site i.v.m. het voorlopige karakter van de inhoud.

Jaap van Wenum 
(LTO)
TOPSECTOREN
Wat gaan we onderzoeken en hoe gaan we dit financieren en aansturen?
Publiek-private samenwerking in het onderdeel Plantgezondheid 
Download pdf 

De middagsessie werd gevolgd door een borrel en 's avonds een diner. Daarna volgde de meest levendige Algemene Ledenvergadering van de KNPV sinds mensenheugenis. Onderdeel daarvan was een Ledenraadpleging geleid door KNPV-voorzitter Piet Boonekamp over de TOEKOMSTVISIE VAN DE KNPV.
Download pdf