KNPV-bijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit

Op donderdag 25 november hield de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) haar najaarsbijeenkomst met als Thema: Plantenziekten & Biodiversiteit.

Tijdens de bijeenkomst werd de KNPV-prijs 2021 uitgereikt aan Piet Boonekamp. Hij ontving de speciale penning uit handen van Willem Jan de Kogel. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de plantenziektekunde in Nederland. Meer>>

De bijeenkomst (incl. uitreiking KNPV-prijs en ALV) was ook digitaal te volgen. In de zaal waren 26 mensen aanwezig, online werd de bijeenkomst door 160 deelnemers bezocht. De opnamen zijn hieronder terug te kijken. Ook de powerpoints van de drie presentaties zijn hieronder beschikbaar.

Tijdens de KNPV-najaarsbijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit waren er presentaties over de rol van biodiversiteit bij plaagbeheersing en plantgezondheid. Hilfred Huiting gaf uitleg over agrobiodiversiteit en functionele biodiversiteit bij de bescherming van gewassen in open teelten. Jetske de Boer ging nader in op de verbinding tussen insecten en maatschappij met o.a. aandacht voor de achteruitgang van insecten en de opkomst van plaaginsecten, zoals de eikenprocessierups. De middag werd afgesloten met een lezing door Piet Boonekamp over het thema. Volgens de sprekers is grote biodiversiteit onmisbaar voor het onder controle houden van plaaginsecten en plantenziekten.

Opening

Welkom en opening van de bijeenkomst door vice-voorzitter Gerard Korthals.

Vervolgens gaven twee sprekers ieder vanuit de eigen expertise, een presentatie over de rol die biodiversiteit speelt bij plantgezondheid. Na afloop gingen ze in op vragen uit de zaal.

 

Biodiversiteit en plaagbeheersing in open teelten -  Hilfred Huiting

Hilfred is onderzoeker bij WUR-Open teelten en expert op het gebied van duurzame plant productiesystemen. Hij is gespecialiseerd in agrobiodiversiteit en in duurzaamheid en innovatie in gewasbescherming. 
Biodiversiteit en plaagbeheersing in open teelten (pdf_powerpoint)

 

 

 

Biodiversiteit en plaagbeheersing - Jetske de Boer

Jetske is lector bij Aeres Hogeschool en onderzoeker bij NIOO. Zij heeft brede expertise als entomoloog en streeft naar verbinding tussen vragen uit de praktijk en maatschappelijke vraagstukken.
Biodiversiteit en plaagbeheersing (pdf_powerpoint) 

 

 

Uitreiking KNPV-prijs

Allereerst ontving Jan Bouwman de penning behorend bij de KNPV-prijs 2013. Vervolgens werd de KNPV-prijs 2021 uitgereikt aan Piet Boonekamp. Kijk hier de uitreiking van de KNPV-prijs terug. Meer over de KNPV-prijs >>

 

Biodiversiteit: doet het ertoe? - Piet Boonekamp

 Nadat Piet Boonekamp de KNPV-prijs in ontvangst heeft genomen, hield hij een presentatie met als titel Biodiversiteit: doet het ertoe? (pdf_powerpoint).

 

 

ALV

De algemene ledenvergadering van de KNPV is door de leden terug te kijken na inloggen.  Ook de notulen van de ALV zijn hier te downloaden. Ga naar terugkijken ALV 2021>>