Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten. Hoe dan?

Voorjaarsbijeenkomst KNPV 12 mei 13.30

WICC Wageningen / online, 12 mei 2022


Registreren is op dit moment niet mogelijk: de regisitratie periode is nog niet begonnen of reeds verstreken, of de bijeenkomst ligt in het verleden.