Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten. Hoe dan?

Voorjaarsbijeenkomst KNPV 12 mei 13.30

WICC Wageningen / online, 12 mei 2022


Op 12 mei, Internationale Dag van de Plantgezondheid, organiseert de Koninklijke Plantenziektekundige Vereniging een bijeenkomst over dit actuele thema. Van 13.30 bent u welkom in het WICC te Wageningen of online

Het thema van de KNPV-voorjaarsbijeenkomst is: Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten. Hoe dan?
Voor telers is het een enorme uitdaging om oogst en opbrengst op peil te houden nu veel gewasbeschermingsmiddelen tegen plantenziektes wegvallen. Tijdens de bijeenkomst schetsen telers de urgentie in de praktijk van de open teelten en komen experts aan het woord over de mogelijke oplossingsrichtingen. Het doel is om vervolgens samen te bekijken welke praktijktoepassingen op korte termijn haalbaar zijn en welke actie daarvoor nodig is binnen de eigen organisatie en het eigen werkveld.

Programma

Tijd: 12 mei 13.30 
Plaats: WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen.
Ook is het mogelijk om online deel te nemen aan het programma.

Bekijk het programma

Aansluitend (vanaf 16.15) vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNPV plaats. De dag wordt afgesloten met een informeel samenzijn en een diner.

De aanmelding is gesloten.
​Deelnemers krijgen voor 12 mei een mail toegestuurd.

International Day of Plant Health

De bijeenkomst vindt plaats op 12 mei. Deze datum is door de Verenigde Naties en de Wereldvoedsel Organisatie (FAO) uitgeroepen tot International Day of Plant Health.