Werkgroep Nematoden

De werkgroep bestaat uit ca. 50 leden en komt twee keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie over de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep vindt u in de Agenda.

Wanneer je wilt aansluiten bij de werkgroep of als je een onderwerp of onderzoek hebt wat je wilt presenteren, dan kun je dat melden bij Eveline van Aalst (secretaris van de werkgroep):  e.van.aalst@rijkzwaan.nl