Werkgroep Plantweerbaarheid

De werkgroep Plantweerbaarheid is de jongste werkgroep binnen de KNPV. Haar eerste activiteit is het verzorgen van een introductie tijdens de online najaarsbijeenkomst op 12 november 2020.

Introductie

Kirsten Leiss houdt een presentatie over plantweerbaarheid: Wat is plantweerbaarheid? Wat zijn de mechanismen? Wat kunnen we nu meten?
Daarnaast wil de werkgroep graag een inventarisatie houden om te bekijken over welke onderwerpen en thema's binnen plantweerbaarheid de leden meer informatie zouden willen krijgen.

Plantweerbaarheid houdt zich bezig met de onderwerpen in de groene cirkel. Hierbij zijn er uiteraard raakvlakken met andere disciplines, zoals bodemmicrobiologie en fytobacteriologie.

Plantweerbaarheid

Het doel van de werkgroep Plantweerbaarheid is het bevorderen van kennisuitwisseling over plantweerbaarheid. Wat verstaan we nu eigenlijk onder plantweerbaarheid? Een definitie van plantweerbaarheid is: het natuurlijk vermogen van een plant om zich tegen ziekten en plagen te verweren op basis van de algehele conditie, de morfologie en de in de plantencel aanwezige moleculen.
De werkgroep zal zich voornamelijk op bovengrondse weerbaarheid gaan richten, Mogelijke onderwerpen zijn: ‘Hoe kunnen vatbare planten weerbaarder gemaakt worden?’, ‘Het effect van (led)licht op de weerbaarheid’, ‘Hoe meet je plantweerbaarheid?’ en ‘Welke genen zijn betrokken bij plantweerbaarheid?’.

 

Contact
voorzitter: Kirsten Leiss (WUR - Glastuinbouw)
secretaris: Frank Hoeberichts  
e-mail: