Werkgroep Fytobacteriologie

De werkgroep Fytobacteriologie komt tweemaal per jaar bij elkaar. Soms wordt een spreker uitgenodigd en de leden van de werkgroep houden zelf ook presentaties over lopend onderzoek en bevindingen op het gebied van plant-geässcocieerde bacteriën.

Thema's van recente bijeenkomsten waren:
- Plant and soil microbiome - relevance for crop protection
- Update lopend onderzoek
- Taxonomie van plant-geassocieerde bacteriën in relatie tot de diagnostiek
- Biologische bestrijding
- Infectiemechanismen

 

Contact
voorzitter: Leo van Overbeek  (Wageningen Plant Research)
secretaris: Roland Willmann (BASF) 
e-mail: