terugblik KNPV-najaarsbijeenkomst

Gewasbescherming in goede aarde

woensdag 8 december 2010, Hof van Wageningen (WICC)Gewasbescherming in goede aarde

De KNPV Najaarsbijeenkomst op 8 december, had dit jaar als onderwerp ‘De Bodem’. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie. De dag was tevens ook de najaarbijeenkomst van deze KNPV-werkgroep.

Een recordaantal van 125 deelnemers, enthousiast publiek, gezelligheid, netwerken, een afwisselend programma, en inspirerende sprekers, maakten de dag tot een overdonderend succes. 

Na de opening van de dag door Kees Westerdijk, bestuurslid van de KNPV, lichtte Leendert Molendijk als dagvoorzitter een tipje van de sluier op: waar gaat het nou om bij bodemkwaliteit? Om dit te illustreren had hij een bak vol goede grond bij zich… Daar lag wel een prijskaartje bij. 

De dag was ingedeeld in drie inhoudelijke sessies en een interactieve discussiesessie:

  • Bodemkwaliteit in Onderzoek Wat kun je meten en wat heeft de praktijk daaraan?
  • Bodemkwaliteit in de Praktijk Waarom meten en leidt dit tot handelen, betere bodemkwaliteit en hoger saldo?
  • Bodemkwaliteit in Beleid Wat wil de overheid bereiken en hoe wordt dat aangestuurd? Maar ook buiten de kaders van gewasbescherming: natuur en ecosysteemdiensten.

Na elke sessie konden de deelnemers de grootste uitdaging voor Onderzoek, Praktijk en Beleid op een respectievelijk geel, groen of oranje kleefblaadje schrijven. Deze uitdagingen werden verzameld en als input gebruikt voor de interactieve discussiesessie aan het einde van de dag. 

De samenvattingen van de presentaties en de uitkomst van de interactieve discussiesessie 'Over de streep' kunt u hier downloaden.

Programma (klik op de titel van de presentatie om de pdf te downloaden)

Bodemkwaliteit in Onderzoek (sprekers en discussie)
Wat kun je meten en wat heeft de praktijk daaraan?

• Het fundament onder de Bodem
Thomas Been, Corrie Schomaker (PRI) & Leendert Molendijk (PPO)
• Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen: BODEM
Gerard Korthals, Marjan de Boer, Leendert Molendijk, Tim Thoden & Johnny Visser (PPO)
• Bodemweerbaarheid, hoe krijgen we er grip op?
Gera van Os (PPO) & Joeke Postma (PRI)

Bodemkwaliteit in de Praktijk (sprekers en discussie)
Waarom meten en leidt dit tot handelen, betere bodemkwaliteit en hoger saldo?

• De zwakste schakel: bodemparameters meten in de praktijk
Renske Landeweert & Aad Termorshuizen (Blgg AgroXpertus)
• Toepassing van kennis in de praktijk
Jan Hoogeveen (biologische bollenteelt)
• Good practice, psychologie van de koude grond of pure wetenschap?
Louis Nannes (Agrarische Unie)

Bodemkwaliteit in Beleid (sprekers en discussie)
Wat wil de overheid bereiken en hoe wordt dat aangestuurd?

• Gewasbescherming, bodem en Haagse winden
Hans Schollaart (EL&I)
• Bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten in beleid, bodembeheer en bedrijfsmanagement
Michiel Rutgers (RIVM)
• Bodem zonder grenzen
Wim van der Putten (NIOO)

Afsluiting met de interactieve sessie ‘Over de streep’ over de grootste uitdagingen voor de toekomst