100 Jaar Fytopathologie in Wageningen: Plantenziektekundig onderzoek en de betekenis voor de toekomstige praktijk

Op donderdag 16 november organiseerde de KNPV de bijeenkomst '100 jaar Fytopathologie in Wageningen'. Dit deed ze samen met het Laboratorium voor Fytopathologie en met de Business Unit Biointeractions & Plant Health van Wageningen University & Research (WUR).

Symposium

Met 180 deelnemers was de grote zaal van het WICC in Wageningen goed gevuld. Het symposium stond in het teken van 'Groots plantenziektekundig onderzoek uit het verleden en de betekenis voor de toekomstige praktijk'. In hun presentaties blikten de sprekers terug op baanbrekend onderzoek en op ontwikkelingen in beleid, onderwijs en diagnostiek. Het was vaak een feest der herkenning, maar ook een gelegenheid om te kijken waar we nu staan, hoe we daar gekomen zijn en wat de toekomst ons nog brengt. 
De pdf's van de presentaties zijn beschikbaar onder het kopje Programma onderaan deze pagina .

Nieuwe database Nederlandse Namen van Plantenziekten

Tijdens de bijeenkomst werd een nieuwe openbare databank Nederlandse Namen van Plantenziekten officieel gelanceerd. Dankzij deze nieuwe databank kunt u nu gemakkelijk opzoeken wat de Nederlandse naam van een plantenziekte is.

Initiatiefnemer van de nieuwe databank is Piet Vlaming, secretaris van de KNPV. Samen met verschillende deskundigen op het gebied van entomologie, fytopathologie, bacteriologie, virologie en nematologie en het bedrijf Agro4all, is door hem gewerkt aan het opzetten van een betrouwbaar zoeksysteem. Naar nieuwsbericht >>

Naar de Databank NNPZ >>
 

Programma

Opening door Leendert Molendijk (vz KNPV) en dagvoorzitter Willem Jan de Kogel (manager WUR-Business Unit Biointeractions and Plant Health)


Reflecties op verleden, heden en toekomst van de Fytopathologie
Gert Kema, Professor WUR- Laboratorium voor Fytopathologie
Powerpoint presentatie

Ontwikkelingen in de Diagnostiek
Anne van Diepeningen, Onderzoeker Genetica, WUR-Biointeractions and Plant Health
Powerpoint presentatie

De eeuwige student - 100 jaar plantenziektekundig onderwijs in Wageningen
Jan Kees Goud, Docent en studieadviseur, WUR-Laboratorium voor Plantenveredeling
Powerpoint presentatie

Impact op en interactie met Beleid en Maatschappij
Maita Latijnhouwers, senior beleidsmedewerker, Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Powerpoint presentatie

Van Fytopathologie naar Gewasbescherming - Ecologische interacties in de bodem
Joeke Postma, Bodemmicrobioloog, WUR-Biointeractions and Plant Health
Powerpoint presentatie