Toekomstvisie Gewasbescherming 2030,
een andere weg inslaan? 

KNPV Voorjaarsbijeenkomst 27 mei 2021
online bijeenkomst
15.30-17.15 uur

Op 27 mei organiseert de KNPV een digitale voorjaarsbijeenkomst over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Deze visie heeft het ministerie van LNV samen met 12 stakeholders opgesteld en aangevuld met een Uitvoeringsprogramma. Aanleiding was onder meer de maatschappelijke zorg over de belasting van mens, dier en milieu.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk
Indien u zich heeft aangemeld, ontvangt u voor aanvang van de bijeenkomst een link om deel te nemen.

Mentimeter

Middels stellingen en discussie gaan we samen kijken welke stappen al gezet zijn op de nieuwe weg, wat nog nodig is en hoe we dat in de praktijk kunnen bereiken. Meedoen aan de peilingen en reageren op de stellingen kan mbv de Mentimeter app of via de Mentimeter website https://www.menti.com/  

Sprekers

Het uitvoeringsprogramma omvat o.a. weerbare teeltsystemen, die aan bod komen in het hoofdstuk Een andere weg inslaan. Wat zijn de kansen, hobbels en uitdagingen van deze andere weg? Drie sprekers zullen hier een toelichting op geven:

Rob van Tilburg, Directeur Programma’s Natuur & Milieu
Titel: “Naar een vrijwel emissieloze teelt?”
Natuur & Milieu is een van de 12 stakeholders die aanschoof bij LNV om het uitvoeringsprogramma op te stellen. Rob van Tilburg zal het maatschappelijke belang schetsen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming.
 
Dirk van Apeldoorn, docent-onderzoeker Farming Systems Ecology, Wageningen University & Research
Titel: “ Strokenteelt, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?”
Dirk van Apeldoorn zal zijn praktische en wetenschappelijke ervaring met strokenteelt delen. Strokenteelt, een teeltsysteem dat gebruik maakt van agro-biodiversiteit, staat steeds meer in de belangstelling, ook vanuit het oogpunt van duurzame gewasbescherming.
 
Jan Buurma, v/h innovatie-onderzoeker LEI
Titel: “Small wins voor het verdienvermogen – Crux voor serieuze boeren-interesse”
Vanuit zijn ruime onderzoekservaring bij het LEI  èn als deeltijd-medewerker op een akkerbouwbedrijf zal Jan Buurma de beoogde transitie toelichten, evenals de hobbels en uitdagingen die daar zijn, ook aan de keukentafel van de boer. 
 

Dagvoorzitter is Gerard Korthals en gespreksleider is Peter Leendertse.

Programma

15.30 Start
- Welkom
- Toelichting spreker 1: Rob van Tilburg
- Vragen en stellingen
- Toelichting spreker 2: Dirk van Apeldoorn
- Vragen en stellingen
- Korte pauze
- Toelichting spreker 3: Jan Buurma
- Vragen en stellingen
- Debat
17.15: Afsluiting


Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Download hier het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

De bijeenkomst wordt opgenomen maar zal achteraf niet gedeeld worden. De presentaties van de sprekers (powerpoints) komen na afloop wel beschikbaar op onze site.

Vragen? Stuur een bericht naar