Toekomstvisie Gewasbescherming 2030,
een andere weg inslaan? 

KNPV Voorjaarsbijeenkomst 27 mei 2021
15.30-17.15 uur
online bijeenkomst

Op 27 mei organiseert de KNPV een digitale voorjaarsbijeenkomst over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Deze visie heeft het ministerie van LNV samen met 12 stakeholders opgesteld en aangevuld met een Uitvoeringsprogramma. Aanleiding was onder meer de maatschappelijke zorg over de belasting van mens, dier en milieu.

Direct aanmelden voor deze bijeenkomst
U ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een link om deel te nemen

 

Sprekers en programma:

Het uitvoeringsprogramma omvat o.a. weerbare teeltsystemen, die aan bod komen in het hoofdstuk Een andere weg inslaan. Wat zijn de kansen, hobbels en uitdagingen van deze andere weg? Drie sprekers zullen hier een toelichting op geven:

Rob van Tilburg, Directeur Programma’s Natuur & Milieu
Titel: “Naar een vrijwel emissieloze teelt?”
Natuur & Milieu is een van de 12 stakeholders die aanschoof bij LNV om het uitvoeringsprogramma op te stellen. Rob van Tilburg zal het maatschappelijke belang schetsen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming.
 
Dirk van Apeldoorn, docent-onderzoeker Farming Systems Ecology, Wageningen University & Research
Titel: “ Strokenteelt, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?”
Dirk van Apeldoorn zal zijn praktische en wetenschappelijke ervaring met strokenteelt delen. Strokenteelt, een teeltsysteem dat gebruik maakt van agro-biodiversiteit, staat steeds meer in de belangstelling, ook vanuit het oogpunt van duurzame gewasbescherming.
 
Jan Buurma, v/h innovatie-onderzoeker LEI
Titel: “Small wins voor het verdienvermogen – Crux voor serieuze boeren-interesse”
Vanuit zijn ruime onderzoekservaring bij het LEI  èn als deeltijd-medewerker op een akkerbouwbedrijf zal Jan Buurma de beoogde transitie toelichten, evenals de hobbels en uitdagingen die daar zijn, ook aan de keukentafel van de boer. 
 
Middels stellingen en discussie gaan we samen kijken welke stappen al gezet zijn op de nieuwe weg, wat nog nodig is en hoe we dat in de praktijk kunnen bereiken.


Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk t/m 24 mei.

Download hier het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Vragen? Stuur een bericht naar