Welkom de KNPV-voorjaarsvergadering, thema: Biostimulanten

24 mei, 14:30 – 21:30, WICC
Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen

Er is vandaag de dag veel te doen over biostimulanten: het betreft een breed gamma van producten die in zijn algemeenheid een plantversterkend effect hebben tegen diverse vormen van abiotische stress. Kijkend naar alle beschikbare producten zijn de claims groot. Momenteel is de markt van biostimulanten slecht gedefinieerd, maar hierin komt verandering. Wat de potentie is van biostimulanten, welke producten er zoal zijn, en welke kant de regelgeving opgaat zal worden ingeleid door Aad Termorshuizen. Daarbij doet hij ook verslag van het 3e World Congress on the use of biostimulants in agriculture, gehouden van 27-30 november 2017 in Miami. Na deze inleiding zal een aantal vertegenwoordigers uit de wetenschap, industrie en beleid kort hun visie geven op biostimulanten, en volgt een discussie aan de hand van stellingen en vragen uit het publiek.

Voorlopig programma 24 mei

14:30     Inloop met koffie & thee
15:00     Keynote door Aad Termorshuizen (Aad Termorshuizen Consultancy)
14:45     Korte toelichting door een aantal panelleden uit industrie, advies, praktijk en wetenschap
16:05     Discussie met de aanwezigen aan de hand van stellingen
17:15     Boekpresentatie
17:30     Borrel
18:00     Diner (voor leden en nieuwe leden)
19:30     Algemene Ledenvergadering van de KNPV
21:30     Afronding

ALV en ledenraadpleging

Naast de gebruikelijke en formele ingrediënten is er op de ALV een belangrijke ledenraadpleging over een project dat onderzoekt of en hoe de KNPV meer actief en zichtbaar kan zijn bij maatschappelijke vraagstukken in ons vakgebied. Hoe kunnen we onze expertise het best inzetten? De werkgroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat zal een uitgebreid plan hiervoor toelichten. Kortom, iets om als KNPV-lid in ieder geval bij te zijn!

Meer informatie en opgave

Meer informatie volgt spoedig via e-mail en de KNPV-website. Opgave via deze link.