Welkom op de KNPV-voorjaarsbijeenkomst

 

Kringlooplandbouw: wat betekent dit voor de beheersing van plantenziekten?

 

Inschrijving is gesloten. Mocht u zich toch nog willen aan- of afmelden dan graag een e-mail sturen naar info@knpv.org

16 mei 2019, 15:00
WICC, Wageningen

 

Thema: Kringlooplandbouw en plantenziekten

Kringlooplandbouw staat volop in de belangstelling, zeker nu het de kern vormt van de nieuwe visie van minister Carola Schouten (LNV). Kringlooplandbouw wordt de toekomst. Wat betekent dit voor de beheersing van plantenziekten en –plagen? Hoe om te gaan met (besmette) gewasresten? Wat is er al bekend over inoculumopbouw? Welke invloed heeft drijfmest op bodemleven en plantgezondheid? En hoe zit het met de overleving van natuurlijke vijanden in de circulaire landbouw? Er liggen zowel kansen als zorgen.

Sprekers en debat

Een viertal sprekers zal een presentatie houden. Hierna is er ruimte voor vragen en discussie. Aan het einde van de middag verwachten we een goed beeld te hebben van de aandachtspunten bij de beheersing van plantenziekten in kringlooplandbouw.

Diner en ALV

Aansluitend aan de middagbijeenkomst is er - uitsluitend voor leden van de KNPV - een diner en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Opgave

De inschrijving is officieel gesloten en opgave is niet meer mogelijk via deze link.
Mocht u zich toch nog willen aan- of afmelden dan graag een e-mail sturen naar info@knpv.org

KNPV-leden, studenten en pers: gratis.
Niet-leden betalen 30 euro voor bijwonen van het middagprogramma.
Daarnaast is er de mogelijkheid om zich als lid aan te melden (contributie € 30,- pj (€ 25,- bij automatische incasso)), waarna u vrije toegang heeft tot middag- en avondprogramma.

Programma

(onder voorbehoud)

14:45    Inloop met koffie en thee

15:15   Willem Jan de Kogel - voorzitter KNPV Inleiding thema

15:25    Guido Sterk – IPM Impact: Effecten van kringlooplandbouw op natuurlijke vijanden

16.00    Eric Hees - CLM: Plantgezondheids aspecten bij sluiten kringloop veehouderij-akkerbouw

16:15    Jürgen Köhl  - WUR: Gewasrestmanagement in relatie tot pathogeenpopulaties

16:30    Marleen Riemens  - Proeftuin Agro-Ecologie en Technologie (PAET) / WUR:
Toetsing van primaire productiesystemen: implicaties voor ziekten, plagen en onkruiden

16:45 Vragen & discussie

17:15 Borrel

18:00 Diner

19.30 ALV (KNPV-ledenvergadering)

21.00 Afsluiting

Plaats en tijd

Donderdag 16 mei 2019, vanaf 15:00
Wageningen International Congress Centre (WICC)
Lawickse Allee 9
6701 AN Wageningen

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Doriet Willemen (e-mail: ).