Terugblik - Toekomstvisie Gewasbescherming 2030


Drie sprekers belichtten vanuit verschillende invalshoeken tijdens dit KNPV-webinar de 'Toekomstvisie Gewasbescherming 2030' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Middels stellingen en discussie werd bekeken welke stappen al gezet zijn op de nieuwe weg, welke kansen er liggen en welke hobbels er nog genomen moeten worden.


Terugblik>>

Terug