Nederlandse Namen van Plantenziekten (NNPZ)

Nieuwe website online!

Iedere aantaster van een plant, of het nu een insect, schimmel of virus is, heeft een unieke wetenschappelijke en meestal ook Nederlandse naam. Maar dit gaat niet op voor namen van de plantenziekten die door deze aantasters veroorzaakt worden.
Een ziektenaam is meestal gebaseerd op de zichtbare symptomen en is niet uniek voor een bepaalde aantaster. Een ziektenaam kan bij dezelfde aantaster in verschillende gewassen verschillend zijn. Het kan ook voorkomen dat voor verschillende aantasters de ziektenaam hetzelfde is.
Om duidelijkheid te verschaffen over alle in omloop zijnde Nederlandse namen van plantenziekten en de daarbij horende aantasters is op initiatief van de KNPV de databank Nederlandse Namen van Plantenziekten opgezet.

foto:
Agressief snot: een plantenziekte bij hyacint, veroorzaakt door de bacterie Dickeya solani, waarbij slijm uit de aangetaste bloembollen druipt tijdens bewaring (bron: WUR).

Lees meer »

#Agressief snot, een plantenziekte bij hyacint
#

Artikelen

De KNPV publiceert regelmatig interessante en actuele artikelen over uiteenlopende plantenziekten en onderwerpen die daarmee verband houden. De publicaties verschijnen in het eigen vaktijdschrift Gewasbescherming en op deze website.

#

Werkgroepen

Binnen de KNPV zijn 11 werkgroepen actief, die bijeenkomsten en activiteiten organiseren over een bepaalde plantenziekte of groep van plantenpathogenen. Daarnaast is er ook een werkgroep die zich toelegt op plantenziekten en de maatschappij.

#

Meer KNPV

De KNPV is een veelzijdige vereniging die kennis heeft over alle aspecten van de plantenziektekunde. Tweemaal per jaar organiseert zij een thema-bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De KNPV wil graag een structurele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat.


ACTUEEL


De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging is wereldwijd één van de oudste verenigingen op het gebied van plantenziekten en -plagen. Zij bestaat al ruim 125 jaar. De KNPV verenigt een diverse groep personen die werken of studie verrichten binnen dit veelzijdige vakgebied of daarin belangstellend zijn. Zij kent ruim 600 leden en bevordert hun samenwerking en de uitwisseling van kennis binnen de vereniging en daarbuiten.

Het verenigingsblad van de KNPV verschijnt zes maal per jaar met artikelen en nieuws. Het omvat per jaargang minimaal 150 pagina's.

Word nu lid!

#