English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Interview Vroege Vogels

Over natuurlijke plaagbestrijding in je tuin

9 december 2018

Plantenziekten en -plagen in tuin vereisen meer aandacht

Dit bleek bij de najaarsbijeenkomst van de KNPV 

22 november 2018

Plantenziekten in de tuin

Inschrijving voor de KNPV-bijeenkomst 'Plantenziekten in de tuin' op 22 november is open

19 oktober 2018

Future of Crop Protection

Debat over toekomst van Gewasbescherming door studenten

18 oktober 2018

Aanmelden Pilotgroep

Voor de pilot Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat

24 september 2018

22 november 2018 Najaarsbijeenkomst

Het thema van de bijeenkomst is: Plantenziekten in de tuin.

14 augustus 2018

Overlijden Jacques Horsten

Oud-secretaris en erelid van de KNPV op 6 juni overleden

8 juni 2018

Biostimulanten en ALV

Voorjaarsvergadering 24 mei 2018

6 april 2018

Pierre de Wit ontvangt Jakob Eriksson Prijs

Internationale wetenschapsprijs voor plantenziektekundige

24 november 2017

Terugblik Najaarsbijeenkomst 22 november 2018


Plantenziekten in de tuin

Willem Jan de Kogel, voorzitter van de KNPV, lichtte in zijn openingswoord de resultaten toe van de inventarisatie onder de KNPV-leden over de meest prominente plantenziekten en plagen in de eigen tuin. Vervolgens werd door diverse kenners uit de praktijk en uit het wetenschappelijk onderzoek een uitgebreid en actueel beeld geschetst van de stand van zaken op het gebied van plantenziekten in particuliere tuinen. 

Resultaten inventarisatie

De voornaamste veroorzaker van overlast en schade in tuinen was het afgelopen jaar de buxusmot. Bij een inventarisatie onder KNPV-leden noemde 36% van de respondenten de mot. Onkruid (zoals zevenblad, gras, mos en Japanse duizendknoop) werd met circa 19% even vaak genoemd als insecten (zoals luizen, taxuskever, eikenprocessierups en spint). Schimmels ‘scoorden’ 14%. Deze problemen zullen steeds meer overlast veroorzaken, verwacht een meerderheid van de respondenten. Een kleiner deel verwacht nauwelijks tot geen veranderingen, hooguit meer fluctuatie in welke ziekte of plaag in een bepaald jaar de boventoon voert. Weersomstandigheden spelen daarbij een voorname rol. Zoals de afgelopen hete en droge zomer schimmels minder voorkwamen. Bekijk de uitgebreide presentatie hier.

 

Presentaties

Door diverse kenners uit de praktijk en uit het wetenschappelijk onderzoek werd een uitgebreid en actueel beeld geschetst over wat er speelt op het gebied van plantenziekten in de tuin. Ook de interactie tussen tuinen, openbaar groen en de agrarische praktijk kwam aan bod, evenals invasieve exoten en manieren om plantenziekten in de tuin tegen te gaan. Er is al veel kennis beschikbaar, bleek uit de reeks lezingen. Ook zijn er ervaringen met (preventieve) maatregelen om de biodiversiteit, natuurlijke vijanden of ondergrondse ecosystemen in de tuin te stimuleren en te verbeteren. Woekerend Japanse duizendknoop, kale buxushagen en plagen met eikenprocessierups tonen aan dat het vaak ook nog ontbreekt aan kennis over én adequate aanpak van tal van hinderlijke plantenziekten en -plagen. Daarbij moet ook de burger af van veelvuldig gebruik van chemische middelen. De conclusie is dat plantenziekten en -plagen in de tuin meer aandacht vereisen.

9.30 – 9.50

Plantenziekten in de tuin / Resultaten inventarisatie

Willem Jan de Kogel
(voorzitter KNPV)

9.50 – 10.15

Wat speelt er in de tuin? 

Pier Oosterkamp
(Ecostyle)

10.15 – 10.45

Biodiversiteit in tuin en openbaar groen in de praktijk

Gert-Jan Koopman
(HEEM)

10.45 – 11.15

Pauze

 

11.15 – 11.45

Ondergrondse ecosystemen

 

Wim van der Putten
(NIOO)

11.45 – 12.15

Aanleg en inrichting van stadstuinen in de praktijk om ziekten en plagen te voorkomen

Greet Tijskens
(Velt)

12.15 – 13.15

Lunch

 

13.15 – 13.35

Schimmels in de tuin

Aad Termorshuizen
(Aad Termorshuizen Consultancy)

13.35 – 13.55

Invasieve exoten in de tuin

Chris van Dijk
(WUR)

13.55 – 14.15

Slakken in de tuin

Klaas van Rozen
(WUR)

14.15 – 14.35

Insecten in de tuin - taxuskever

Rob van Tol
(WUR)

14.35 – 14.55

Natuurlijke vijanden in de tuin stimuleren

Karin Winkler
(WUR)

14.55 – 15.15

Pauze

 

15.15 – 16.30

Interactief paneldebat  ‘Plantenziekten in de tuin’

 

16.30

Afsluiting
met aansluitend borrel

 

 

Debat

De dag werd afgesloten met een interactief paneldebat, waarbij de zaal kon stemmen op stellingen. Vervolgens wisselden de panelleden Ben Scheer (Tuinbranche Nederland), Aad Termorshuizen (Onderzoek/Consultancy) en Pier Oosterkamp (Ecostyle) van gedachten hierover met de aanwezigen.

Uit het debat komt naar voren dat er meer aandacht moet komen voor plantenziekten en –plagen in tuinen. Het is belangrijk een goed beeld hiervan te hebben, vooral gezien de interactie tussen tuinen, openbaar groen en agrarische percelen. Plantenziekten- en plagen in tuinen kunnen altijd de kop opsteken, vaak afhankelijk van de weersomstandigheden in een jaar. De inrichting van een tuin en de mate van biodiversiteit in een tuin kunnen bijdragen aan het tegengaan hiervan. Vaak gaat het om eenvoudige oplossingen (zie ook website Velt). Om goed om te kunnen gaan met plantenziekten en -plagen is er meer voorlichting nodig, zowel aan particuliere tuinbezitters als aan hoveniers.
 

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro