English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Plantenziekten in de tuin

Inschrijving voor de KNPV-bijeenkomst 'Plantenziekten in de tuin' op 22 november is open

19 oktober 2018

Future of Crop Protection

Debat over toekomst van Gewasbescherming door studenten

18 oktober 2018

Aanmelden Pilotgroep

Voor de pilot Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat

24 september 2018

22 november 2018 Najaarsbijeenkomst

Het thema van de bijeenkomst is: Plantenziekten in de tuin.

14 augustus 2018

Overlijden Jacques Horsten

Oud-secretaris en erelid van de KNPV op 6 juni overleden

8 juni 2018

Biostimulanten en ALV

Voorjaarsvergadering 24 mei 2018

6 april 2018

Pierre de Wit ontvangt Jakob Eriksson Prijs

Internationale wetenschapsprijs voor plantenziektekundige

24 november 2017

Welkom op de KNPV-voorjaarsvergadering

Vormgeven van IPM, visie van Nefyto, diner, ALV

11 mei, 15-21 uur, Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen

IPM

Geïntegreerde gewasbescherming, beter bekend als Integrated Pest Management (IPM), beoogt de teelt van gewassen met zo weinig mogelijk impact op het milieu met een zo goed mogelijke inzet van plantenrassen, cultuurmaatregelen en bestrijding. Het teeltsysteem is gestoeld op het voorkómen van ziekten en plagen in combinatie met biologische bestrijding. In de Nederlandse kastuinbouw is dit nu al de regel. Chemische gewasbescherming wordt achter de hand gehouden om zo nodig in te grijpen. In de ideale situatie zijn ook die correctiemiddelen niet meer nodig. Maar de biologische insteek is alleen mogelijk dankzij de zekerheid van deze correctiemiddelen.

Bij teelt in de open lucht en de volle grond ligt de zaak minder eenvoudig. Onkruiden, bodempathogenen, invliegende insecten en inwaaiende schimmelsporen maken dat er vaak preventief of curatief moet worden ingegrepen. Ten opzichte van ‘vroeger’ is er al heel veel gewonnen, met gebruikmaking van gegevens over het gewasklimaat, optimale screening en selectieve dosering. Kunnen we de middelen hier nog correctie noemen of is het een vast onderdeel van het IPM-systeem?

Wie is er aan zet?

De overheid geeft de wettelijke kaders aan, maar heeft de innovaties bij het bedrijfsleven neergelegd: Nieuwe rassen door veredelingsbedrijven, nieuwe middelen door de (biologische en chemische) gewasbeschermingsindustrie en technische innovaties bij tal van technische bedrijfstakken. En het is aan de boer en tuinder om daar dan op een goede manier gebruik van te maken.

Als er geroepen wordt dat het beter moet, schoner, veiliger, wie is er dan aan zet?

Is dat de boer? De techneut? De veredelaar? De biologische bestrijdingsfirma? Of de chemische middelenfabrikant? Waarschijnlijk allemaal!

Visie en ambitie van Nefyto

Daarom is het zo belangrijk dat Nefyto, de belangenvereniging van de chemische gewasbeschermingsindustrie, heeft nagedacht over de toekomst en haar doelen heeft samengevat in het visiedocument ‘Duurzaam en helder naar de toekomst’. Op de KNPV-najaarsbijeenkomst zal Maritza van Assen, directeur van Nefyto, deze nieuwe visie presenteren, die is samengevat in de vier V’s:

  • Vernieuwend: over middelen en teeltsysteem
  • Verantwoord: over het gewas en productbegeleiding
  • Verbindend: over stakeholders en samenleving
  • Verhelderend: over kennis en transparantie

Na een algemene inleiding wordt steeds een van deze vier pijlers van de IPM belicht en uitgewerkt met een concreet voorbeeld. Daarna volgt een reactie vanuit een van de geledingen van de KNPV, gevolgd door steeds een kort debat o.l.v. KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Voorlopig programma:

14.30      Registratie, koffie en thee
15.00      IPM en visie van Nefyto: presentaties en debat
17.00      Borrel
18.00      Diner
19.30      ALV

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro