Aanleveren kopij


Waar: redactie@knpv.org

2 januari 2024


Uiterste aanleverdatum van kopij voor Gewasbescherming jaargang 55- nummer 1
Verschijningsdatum: februari 2024

Voor meer informatie:  Doriet Willemen
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: