ANNULERING Werkgroep Nematoden


Waar: ILVO, Gent, België

18 mei 2020


Het 72nd International Symposium on Crop protection in Gent is verzet naar 18 mei 2021.
De onderstaande bijeenkomst van de werkgroep komt te vervallen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De voorjaarsbijeenkomst staat gepland op maandag 18 mei bij onze Zuiderburen bij het ILVO in Gent. Aansluitend wordt er een rondleiding verzorgd door de faciliteiten van het ILVO. 
 
Deze vergadering kan goed worden gecombineerd met het “72nd International Symposium on Crop Protection” de volgende dag op 19 mei 2020 in Gent. 
Dit is een eendaags symposium met een programma over onder andere nematologie en een speciale sessie over “Plant health: quarantine and emerging pests, diseases and weeds".
Meer informatie over het programma, kosten en registratie is te vinden via de volgende link: https://www.ugent.be/bw/plants-and-crops/iscp/en 
 
Inventarisatie
Vanwege het coronavirus is het helaas nog onbekend of de voorjaarsbijeenkomst en het symposium in Gent door kan gaan. Toch willen we graag inventariseren hoeveel mensen van plan zijn om deel te nemen aan de voorjaarsbijeenkomst. Indien het coronavirus geen beperkingen meer geeft in mei, wie is voornemens zich aan te melden en naar Gent af te reizen voor de voorjaarsbijeenkomst 18 mei? Graag bericht aan (secretaris werkgroep). 
 
Oproep voor presentaties 
We zijn nog op zoek naar meerdere bijdragen voor de voorjaarsbijeenkomst. Als je een onderwerp of onderzoek hebt wat je wilt presenteren, dan graag doorgeven voor 20 april 2020.

 

Voor meer informatie:  Natasja Poot
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: