Najaarsbijeenkomst KNPV

Datum: dinsdag 10 december 2019
Locatie: Koppert, Berkel en Rodenrijs (route)

 

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

 

Biologische bestrijding in open teelten

In de glastuinbouw maken biologische bestrijders vaak al een vast onderdeel uit van de maatregelen om planten te beschermen. Maar hoe zit dat in de open teelten? Wat zijn er voor biologische middelen op de markt? In welke buitenteelten worden natuurlijke vijanden als Bt, aaltjes, schimmels en roofmijten met succes ingezet en waartegen? Welke ziekten / plagen kunnen we nog niet goed bestrijden met biocontrol? Aan welke onderzoeken op dit gebied wordt momenteel gewerkt? Wat voor rol kunnen afnemers (supermarkten en consumenten) spelen bij de inzet van biologische bestrijders in de teelt?

Experience Centre Koppert

Dit alles komt tijdens de middag aan bod, maar het programma start al om 11.00 uur met de bezichtiging van het Experience Centre van Koppert, gevolgd door een lunch.


Experience Centre van Koppert, waar de KNPV-najaarsbijeenkomst start.

Inschrijving

Klik hier voor aanmelding.
Het is niet meer mogelijk om u aan te melden. 

Er is deze dag ruimte voor maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij verhindering graag tijdig afmelden d.m.v. een mail naar .
Deelname is gratis voor KNPV-leden (niet-leden 30,- euro), echter, bij afwezigheid zonder tegenbericht wordt 30,- euro in rekening gebracht wegens gemaakte logistieke afspraken en om verspilling van voedsel te voorkomen. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn te komen, dan bent u vrij om iemand anders in uw plaats te laten gaan.

Programma

Er kunnen nog aanvullingen en/of wijzigingen in het programma plaatsvinden.

 • 10.30 Ontvangst met koffie en thee
   
 • 11.00 Bezichtiging Experience Centre Koppert (op tijd aanwezig zijn!)
   
 • 12.00 Lunch
   
 • 13.00 Middagprogramma
  Dagvoorzitter: Willem Jan de Kogel - KNPV
  Opening door Peter Maes (Koppert)
  • Keynote : Biologische bestrijders, een overzicht
   Jürgen Köhl – Wageningen University & Research
    
  • Praktijkervaringen
   Telers vertellen over hun ervaring met biologische bestrijding in verschillende buitenteelten. Wat gaat goed? Bij welke ziekten en plagen lukt biologische bestrijding nog niet en waarom?
   • Stijn van Laer - Fruitconsult:
    "Biologische bestrijding in de fruitteelt: succesverhalen alsook falende introducties van nieuwe producten/technieken"
   • John Huiberts - Huiberts Biologische Bollen
    "Biologische bestrijding in de bollenteelt"
   • Biologische bestrijding in de akkerbouw
   • Arno van der Zwan –Koppert:
    “Mogelijkheden, limieten en uitdagingen bij de inzet van nematoden in grasland, sportvelden en openbaar groen”
     
  • Pauze
    
  • Pitches onderzoek
   Jonge wetenschappers presenteren recent onderzoek op het gebied van biologische bestrijding in open teelten.
    
   • Suzanne Lommen - Universiteit Leiden:
    “Klassieke biologische bestrijding van planten - nieuw voor Europa”
   • Georgina Elena Jimenez – WUR:
    “New biological control agents against European fruit tree canker disease (Neonectria ditissima) in apple: from microbiome analysis towards product development.”
   • Luuk Croijmans – WUR:
    “Better a good neighbour, than a toxic friend: increasing crop diversity to enhance biological control”
   • Yang Song – Plant-Microbe Interactions, Utrecht University:
    “The identification of microbiome markers for potato vitality”
   • Aurore Panel  - RUG:
    “Fundamentals of Drosophila suzukii biology in The Netherlands”
   • Margot Veenenbos – CLM:
    “Projecten over biologische bestrijding in AGF en sierteelt voor supermarkten”
     
  • Rol van keurmerken
   Jan Buurma - “Biologie verbinden met smaak en comfort”
   Presentatie over de rol van keurmerken, consumenten en supermarkten, als vervolg op de Semper Florens discussieavond.

    
  • Nabeschouwing olv Geert Pinxterhuis
   met o.a. Willem Ravensberg (Koppert) en Annemarie Breukers (LTO)
    
 • Rond 17.00 Afsluiting en borrel