English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Kringlooplandbouw: Kansen en zorgen

Voorjaarsbijeenkomst KNPV

21 mei 2019

Inschrijving open

16 mei Voorjaarsbijeenkomst: Kringlooplandbouw, Diner, ALV

31 maart 2019

Voorjaarsbijeenkomst 16 mei en ALV

Thema Kringlooplandbouw en plantenziekten  

9 maart 2019

Interview Vroege Vogels

Over natuurlijke plaagbestrijding in je tuin

9 december 2018

Plantenziekten en -plagen in tuin vereisen meer aandacht

Dit bleek bij de najaarsbijeenkomst van de KNPV 

22 november 2018

Plantenziekten in de tuin

Inschrijving voor de KNPV-bijeenkomst 'Plantenziekten in de tuin' op 22 november is open

19 oktober 2018

Future of Crop Protection

Debat over toekomst van Gewasbescherming door studenten

18 oktober 2018

Overlijden Jacques Horsten

Oud-secretaris en erelid van de KNPV op 6 juni overleden

8 juni 2018

Biostimulanten en ALV

Voorjaarsvergadering 24 mei 2018

6 april 2018

Pierre de Wit ontvangt Jakob Eriksson Prijs

Internationale wetenschapsprijs voor plantenziektekundige

24 november 2017

Kringlooplandbouw en plantenziekten


KNPV-Voorjaarsbijeenkomst 16 mei 2019
WICC, Wageningen

 

Kringlooplandbouw: kansen en zorgen bij de beheersing van plantenziekten.

“Kringlooplandbouw heeft effecten op de introductie en beheersing van plantenziekten en – plagen. Daar moeten we samen goed over nadenken!” Dit betoogde Willem Jan de Kogel, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) bij aanvang de KNPV-bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw en Plantenziekten’. Aan het eind van de bijeenkomst stond die waarschuwing nog recht overeind: er zijn kansen én zorgen.

Kringlooplandbouw staat volop in de belangstelling. In recente beleidsplannen en visies vormt kringlooplandbouw de toekomst. Maar wat betekent dit voor de introductie en beheersing van plantenziekten en –plagen? Verschillende sprekers droegen vanuit hun vakgebied voorbeelden aan.

Samenwerking

Een aspect van kringlooplandbouw is dat akkerbouwers en veehouders meer gaan samenwerken en aan ‘grondruil’ doen. Vaak gebeurt dat nu uit opportunisme, bijvoorbeeld een financiële opbrengst, zo vertelde Eric Hees (CLM). Hij pleitte voor meer diepgang in het samenwerkingscontract, zodat het voor beide partijen interessanter wordt te investeren in de kwaliteit van de bodem, en daarmee is de plantgezondheid te verbeteren. In de praktische uitvoering en in de gewasrotatie liggen nog wel uitdagingen.

Gewasrestmanagement

Gewasresten kunnen juist de bron zijn van (nieuwe) problemen met plantenziekten en -plagen, liet Jürgen Köhl (WUR) zien. “Veel pathogenen overleven en vermeerderen op gewasresten”, was zijn waarschuwing. Köhl presenteerde onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat ‘gewasrestmanagement’ duidelijk van invloed kan zijn op het tegengaan van plantenziekten en –plagen. Volgens Köhl zou dit bij het sluiten van kringlopen een aandachtspunt moeten zijn.

Biodiversiteit

Marleen Riemens (Proeftuin PAET-WUR) wees erop dat moderne technieken, zoals precisielandbouw en screening op pathogenen, nieuwe kansen bieden om te werken aan robuuste productiesystemen die bestand zijn tegen klimaatverandering en tegen plantenziekten en -plagen. Hierbij is ruimte voor biodiversiteit en natuurlijke vijanden onmisbaar, stelde Guido Sterk (IPM Impact). “Meer biodiverse systemen zijn stabieler en sterker tegen ziekten en plagen. Dat vergroot de kans op circulaire land- en tuinbouw met gezonde planten”, aldus Sterk.

 

Sprekers en debat

Na een introductie door KNPV-voorzitter Willem Jan de Kogel hielden vier sprekers een presentatie:

Guido Sterk – IPM Impact:
Effecten van kringlooplandbouw op natuurlijke vijanden

Eric Hees - CLM:
Plantgezondheids aspecten bij sluiten kringloop veehouderij-akkerbouw

Jürgen Köhl  - WUR:
Gewasrestmanagement in relatie tot pathogeenpopulaties

Marleen Riemens  - Proeftuin(PAET) / WUR:
Toetsing van primaire productiesystemen

 


Sprekers en zaal gingen vervolgens met elkaar in debat o.l.v. Peter Leendertse.

ALV

Na afloop van de bijeenkomst werd 's avonds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNPV gehouden. Hier werd o.a. de stand van zaken rondom de pilot Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat toegelicht en werden de verschillende werkgroepjes gepresenteerd die concreet aan de slag gaan. Aanmelden voor deze groepjes kan nog (zie ook powerpoint).

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Doriet Willemen (e-mail: ).

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro