English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Pierre de Wit ontvangt Jakob Eriksson Prijs

Pierre JGM de Wit, emeritus hoogleraar Fytopathologie aan Wageningen University ontvangt de 12e Jakob Eriksson Prijs voor de plantenziektekunde, voor zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van de moleculaire plantenziektekunde en plant-microbe interacites. Dit is op 1 november bekend gemaakt door de International Society for Plant Pathology, namens de Jakob Eriksson Prize Commission. De Wit ontvangt de prijs op 29 juli 2018, tijdens de openingsceremonie van het International Congress of Plant Pathology in Boston, USA.

24 november 2017

GESLOTEN DISCUSSIE Eric Kiers - Gewasbescherming en politiek

Het motto van het kabinet Rutte 2 is: Bruggen slaan en minder regels.

Helaas zien we het kabinet waar het gaat om gewasbescherming precies het omgekeerde doen.

Zo wil het kabinet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verbieden.
Naar mijn overtuiging ligt politieke profilering ten grondslag aan deze voorgestelde beperking. Polderen? Het is een onuitvoerbaar gedrocht geworden, dat geen enkel doel meer dient, zelfs niet de beoogde milieuwinst!
Gemeenten zullen gaan branden, borstelen of met heet water het onkruid te lijf gaan. Het milieu wordt dan blootgesteld aan respectievelijk meer fijn stof of meer CO2-uitstoot. Waar is nu de milieuwinst? De laatste jaren is juist veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling en aanschaf van het systeem Duurzaam Onkruid Beheer (DOB). Machines die alleen daar waar het onkruid staat middelen toedienen. Deze machines zullen nu werkloos komen te staan. Wageningen Universiteit heeft berekend dat het voorstel de gemeenschap jaarlijks 100 miljoen Euro gaat kosten. Verdere ontwikkeling en bouw van DOB-machines worden gestopt en mensen worden ontslagen.
Dank u wel, kabinet voor het vernietigen van een mooie innovatie, werkgelegenheid en veel gemeenschapsgeld!

Daarnaast bemoeit de politiek zich rechtstreeks met gebruik van chemische middelen in de landbouw. We moeten sneller naar groene, duurzame gewasbescherming. Daarin kunnen we elkaar vinden, maar ergens in de politieke arena is het idee ontstaan dat er binnen een paar jaar een forse vergroening van het middelenpakket kan worden gerealiseerd.
Zijn ze in Den Haag ineens ook registratie-experts geworden? Het ontwikkelen en toelaten van een middel, óók een groen middel, kost gemiddeld 10 jaar. Maar de politiek kan daar echter niet op wachten: volgend jaar zijn er weer verkiezingen en dan moet er wel gescoord zijn!

Laat de sector en de industrie zelf het stuur houden; er zijn genoeg controles en veiligheden in het systeem ingebouwd. De sector heeft wél een langetermijnstrategie. Er wordt al volop geïnnoveerd in nog duurzamere methoden. En ja, dat kost nu eenmaal tijd. En tijd kun je niet afdwingen.
Dus geacht kabinet Rutte 2, zorg dat je je motto waarmaakt, ga bruggen bouwen en zorg voor goede wetgeving!

KNPV | 10 maart 2016 21:17:37

Reacties gesloten.

Harrie Hoeben 50 jaar ervaring met landbouwchemie en wetgeving

Beach te heer Kiers
Het klopt volledig wat u zegt. Helaas gaat u weer voor bij aan de Techniek die hogere werksnelheden niet aan kunnen. Tijd is nog altijd geld voor de toepassen in dit geval. Dat u verwijst naar een buurman die ook niks doet is pas een echte dooddoener, als je de milieuvervuilers laat doorgaan onder verwijzing naar het CTBG, terwijl hij de hele landbouwsector in diskrediet brengt met Glyfosaat die via het riool stelsel naar waterzuivering en oppervlakte water gaat.

Heer Tennekes
De extreme vervuiling die vanuit verhardingen uit optreed kunt u; zou u niet de landbouw aan mogen rekenen. U wilt ook geen boete krijgen, laat staan betalen als u niet te hard reed.


25-03-2016 21:47:20

Dr. Henk A. Tennekes

De politiek bemoeit zich met de toelating van gewasbeschermingsmiddelen omdat onafhankelijke experts grote mankementen in de toelatingsprocedures hebben ontdekt, met nadelige gevolgen voor mens en milieu. Zo worden stoffen toegelaten met een hoog uitspoelingsrisico, die in gebieden met hoge grondwaterstanden zoals in West-Nederland, extreme vervuiling van het oppervlaktewater veroorzaken. De enorme achteruitgang van biodiversiteit in het cultuurlandschap kan niet aan u voorbij zijn gegaan. Logisch, dat de politiek zich gaat bemoeien met zaken die volkomen uit de hand lopen.
19-03-2016 17:17:29

Harrie Hoeben

100 %

Heer Kiers; ik ben het met u voor 100% eens dat politieke profilering over middelen en toepassingen verboden zou moeten zijn voor politiek. Besluiten moet je nemen zonder partijprofilering om zieltjes te winnen. Voldoende controles en veiligheden; 100% eens. Waar ik het niet mee eens ben is dat u 100% voorbij gaat aan de techniek van chemische middelen op verhardingen.

Inmiddels jaren geleden is er onderzoek gedaan naar de werking van selectief spuiten. Het probleem is dat mechanische kleppen die beschikbaar zijn, maar 4,1 keer per seconde echt open en weer dicht konden; dus +/- 8 volledige bewegingen per sec maken. Snellere aansturing gaat inmiddels wel maar er ontstaat een duidelijke overlap van de voet-print van de afzonderlijke pulsen.
Op de grond zie je geen pulsen meer.

Stel nu: een gemeente heeft trottoirstenen van allerlei maten. Laten we niet uitgaan van 8 of 12 cm stenen of siersteentjes van 5 x 5 cm maar van tegels 30 x 30 cm. Als een klep 4 x open/dicht kan per seconde, zou je 4 tegelnaden kunnen behandelen per seconde. Per uur is dat 3600 x 4 x 30cm is 4,3 km/uur. Let op: dit is als er groen staat op de dwars naden van de tegels; er mag dan geen groen staan in de rijrichting van de spuit want dan moet je vaker aan-uit schakelen.

Heeft u de quads wel eens door het dorp gezien op slenter-snelheid? 6 tot 12 km per uur is heel gewoon en kijkend naar de 100 % natte stoep; dan zijn al je vragen beantwoord. Daarbij komt dat gemiddeld 84% van wat op verhardingen gespoten wordt in het riool terecht komt door afspoeling en onder de tegels zit geel zand wat niks vastlegt of afbreekt.

Tegen deze veelvoud aan voor de boer negatieve en belastende publiciteit en telkens een rode kaart krijgt, daar kan de sector zich alleen maar verweren door te bewijzen dat zij die vervuiling niet veroorzaken. Om dat in de wetgeving te verankeren is weer een politiek besluit nodig. Ik ben voorstander van een breed middelen pakket voor de boer en een nul pakket voor de burgers, overheden en industrieterreinen. Want waar heb je het milieutechnisch over als je 2 onkruidbranders inzet in een gemeente waar ook 20.000 auto's rijden; 100 % onzin om dan op fijnstof te wijzen.

Harrie Hoeben
Bijna 50 jaar praktijk ervaring met gewasbescherming en onzin daarover.
13-03-2016 10:38:51

Eric Kiers

Beste Harrie Hoeben,

Ook als je een middel wil toelaten voor gebruik op bestrating wordt dit middel getoetst voor deze toepassing. Daarbij is afspoeling uiteraard een belangrijk aspect. Middelen die dus toegelaten zijn voor gebruik op bestrating voldoen aan de gestelde criteria, en zo hoort dat ook te werken. We hebben namelijk in Nederland en Europa afspraken gemaakt over wanneer een product veilig toepasbaar is en wanneer niet. Dus aan welke eisen een product moet voldoen voordat dit toelaatbaar is, en dat er onafhankelijke instanties zijn zoals het Ctgb in Nederland en de EFSA in Europa die de dossiers beoordelen. Als de wetenschappers van deze instanties zeggen dat een product toegelaten kan worden, dan is dat veilig toepasbaar.
Dus het enige waar ik voor pleit is het feit dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen goed gereguleerd is, dat wetenschappers besluiten over het wel of niet toelaatbaar zijn van een middel en niet de willekeur van de politiek.
Mocht blijken dat modellen een onderschatting of een overschatting van de blootstelling weergeven, dan zal dit model aangepast moeten worden, maar wel via de geŽigende weg, dus via de EFSA en het Ctgb. Dit maakt het proces transparant en voorspelbaar, hierdoor zal de industrie blijven investeren in nieuwe oplossingen.

De opmerking over dat die ene extra brander bij de gemeente niet uitmaakt qua CO2 uitstoot omdat er toch al veel auto's rijden is natuurlijk een dooddoener dan gaat er op duurzaamheidsgebied niets gebeuren. "Ik doe niks, want mijn buurman doet ook niks...."
21-03-2016 13:41:32

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro