English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Regiodebatten

Contact met belanghebbenden en maatschappij

31 mei 2016

Een prachtig jubileumfeest

Goede sprekers - 300 bezoekers

12 april 2016

Essay-wedstrijd plantenziektekunde

voor scholieren en studenten

12 april 2016

Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging, die ruim 600 leden telt, is één van de oudste en belangrijkste biologische verenigingen in Nederland. Dit jaar bestaat zij 125 jaar.

De toekomst van de gewasbescherming

Future valley – regionaal KNPV-debat, 23 juni 2016, ’s-Hertogenbosch

Hoe ziet de toekomst van de gewasbescherming eruit? Dat weet niemand zeker en juist die onzekerheid maakt de toekomst vatbaar voor dialoog. De 125-jarige KNPV wil laten zien dat ze niet alleen bij de tijd is, maar het oog volop op de toekomst gericht heeft.

En welke mensen kunnen beter die toekomst verkennen dan studenten: jongen mensen die bezig zijn met hun eigen toekomst en met frisse blik nieuwsgierig naar de huidige praktijk kijken?

Het debat met als titel ‘Future valley’ vindt daarom plaats bij HAS Hogeschool in Den Bosch. Ongeveer 50 studenten Tuinbouw en akkerbouw die deelnemen aan de module ‘Future Farming’ hebben zich gebogen over de toekomst van de teelt, en ook de gewasbescherming daarin. Zij hebben daarin geprobeerd om ‘out of the box’ te denken.

Op donderdag 23 juni 2016 zullen zij met elkaar en met toehoorders in dialoog gaan over hun ideeën. Hierbij zullen zij een aantal stellingen inbrengen; aanwezigen worden uitgenodigd hierop te reageren.

Plaats en opgave
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 juni 2016 bij HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, 5223 DE ’s-Hertogenbosch, van 14 tot 17 uur. Aansluitend is er een netwerkborrel. KNPV-leden en betrokkenen uit de sector zijn welkom.
Omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt is het niet meer mogelijk om u voor deze bijeenkomst op te geven. Wij begroeten u graag bij een van onze volgende bijeenkomsten.

De KNPV

Sinds 1891 heeft zij ten doel:
'het bevorderen van samenwerking tussen personen, die zich bezighouden met de bestudering van ziekten en plagen van planten en met de bescherming van planten daartegen en hen die daarbij belang hebben of daarin belang stellen.'

De vereniging streeft er naar aantrekkelijk te zijn voor alle personen die op het gebied van de gewasbescherming betrokken zijn bij voorlichting, onderwijs, industrie, handel, plantaardige productie en onderzoek.

Het lidmaatschap biedt u:

  • vrije deelname aan de gewasbeschermingsdagen (soms ook de Gewasbeschermingsmanifestatie, die door de KNPV mede-georganiseerd wordt)
  • gratis abonnement op ons tijdschrift Gewasbescherming
  • deelname aan de algemene ledenvergaderingen met stemrecht; statuten worden op verzoek toegezonden
  • mogelijkheid van een collectief abonnement (tegen sterk gereduceerd tarief) op het European Journal of Plant Pathology

Correspondentie

Jacques Horsten
Secretaris van de KNPV
Postbus 31
6700 AA Wageningen
E-mail:
K.v.k.-nr: 40120356

Ledenadministratie

E-mail: .
Voor meer info klik hier.

Webmaster

E-mail:

Discussieplatform

KNPV-groep op LinkedIn

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro