English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

Tijdens de 5e Gewasbeschermingsmanifestatie is bekendgemaakt dat KNPV-prijs is gewonnen door Joop van Lenteren, emeritus-hoogleraar in de entomologie aan Wageningen Universiteit. De prijs is toegekend op basis van zijn baanbrekend werk aan biologische bestrijdingsmethoden. Omdat prof. Van Lenteren verhinderd was de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen werden de oorkonde, de KNPV-penning en de cheque ter waarde van €2.500,- overhandigd aan prof. Marcel Dicke.

Marcel Dicke neemt de KNPV-prijs 2008 in ontvangst namens de winnaar Joop van Lenteren
Marcel Dicke neemt namens winnaar Joop van Lenteren de KNPV-prijs 2008 in ontvangst uit handen van KNPV-voorzitter Gert Kema.

 

Juryrapport over prof. dr. J.C. van Lenteren

 

Joop van Lenteren, winnaar van de KNPV-prijs 2008

Joop van Lenteren heeft zich wereldwijd meer dan 35 jaar ingezet voor duurzame productiemethoden in de land- en tuinbouw, in het bijzonder voor duurzame methoden van gewasbescherming. Van Lenteren heeft een vooraanstaande rol gespeeld bij de ontwikkeling van biologische bestrijding in Nederland, in Europa en in de wereld. Momenteel is hij president van de IOBC (International Organisation for Biological Control). Ook vanaf die plek stimuleert hij op voortvarende wijze de ontwikkeling van duurzame bestrijdingsmethoden die gebruik maken van een geïntegreerde aanpak.

Voor de zinvolle ontwikkeling van biologische bestrijding is in de visie van Van Lenteren toegepast onderzoek noodzakelijk dat goed gefundeerd is op fundamenteel onderzoek. Hij heeft met veel succes deze twee richtingen gecombineerd. Als gevolg daarvan heeft hij een grote naam binnen het internationale fundamenteel ecologisch onderzoek enerzijds en binnen het internationale toegepaste onderzoek anderzijds. Met veel succes heeft hij vele jaren de werkgroep gesloten teelten van de IOBC vormgegeven.

Zijn enthousiasme voor en toewijding aan biologische bestrijding heeft veel studenten, collega wetenschappers en politici geïnspireerd. Van Lenteren heeft een zeer groot aantal afstudeerstudenten en promovendi begeleid. Hij was van 1983 tot 2003 leerstoelhouder van de leerstoelgroep Entomologie, die mede dank zij zijn leiding tot de top in de wereld behoort op het gebied van onderwijs en onderzoek in de entomologie. 

Waarom gaat de KNPV-prijs 2008 naar Joop van Lenteren?

Vanwege zijn invloedrijke werk op het gebied van de plantenziektekunde gedurende meerdere decennia. Met name de inzet voor en ontwikkeling van duurzame methoden van gewasbescherming op nationaal en internationaal vlak is indrukwekkend. Hij is een pionier van de biologische gewasbescherming, ook in de zuidelijke gebieden in de wereld. Van Lenteren was en is actief op veel terreinen in de gewasbescherming: onderzoek, onderwijs, beleid, steeds op zoek naar het optimaal dienen van maatschappelijke belangen. Hij werkte zowel aan fundamenteel als toegepast onderzoek, en was daarin zeer succesvol. Zijn werk is van het hoogst wetenschappelijke niveau, op zijn gebied is hij een erkende autoriteit. Ook zijn onderwijsactiviteiten mogen niet onvermeld blijven, waaronder het begeleiden van meer dan 70 (!) promovendi. Zijn persoonlijke enthousiasme is aanstekelijk en maakt hem tot een voortreffelijke ambassadeur van de biologische en geïntegreerde bestrijding. Hij blijft op zoek naar duurzame oplossingen, in samenspraak met ondernemers en maatschappij. 

Een winnaar van de prijs, waar de KNPV trots op kan zijn!

Wij wensen Joop van Lenteren het beste voor zijn toekomst en hopen dat hij nog lang deel uitmaakt van het werkveld van de plantenziektekunde.

De jury

Mw. Mr. M.L.C. van Assen
Dhr. Prof. Dr. B.J.C. Cornelissen
Dhr. Prof. Dr. R. Bino
Dhr. Mr. ing. H. A. Harmsma
Dhr. Ir. F.G. Wijnands

 

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro