English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

terugblik KNPV-najaarsbijeenkomst

Gewasbescherming in goede aarde

woensdag 8 december 2010, Hof van Wageningen (WICC)Gewasbescherming in goede aarde

De KNPV Najaarsbijeenkomst op 8 december, had dit jaar als onderwerp ‘De Bodem’. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie. De dag was tevens ook de najaarbijeenkomst van deze KNPV-werkgroep.

Een recordaantal van 125 deelnemers, enthousiast publiek, gezelligheid, netwerken, een afwisselend programma, en inspirerende sprekers, maakten de dag tot een overdonderend succes. 

Na de opening van de dag door Kees Westerdijk, bestuurslid van de KNPV, lichtte Leendert Molendijk als dagvoorzitter een tipje van de sluier op: waar gaat het nou om bij bodemkwaliteit? Om dit te illustreren had hij een bak vol goede grond bij zich… Daar lag wel een prijskaartje bij. 

De dag was ingedeeld in drie inhoudelijke sessies en een interactieve discussiesessie:

  • Bodemkwaliteit in Onderzoek Wat kun je meten en wat heeft de praktijk daaraan?
  • Bodemkwaliteit in de Praktijk Waarom meten en leidt dit tot handelen, betere bodemkwaliteit en hoger saldo?
  • Bodemkwaliteit in Beleid Wat wil de overheid bereiken en hoe wordt dat aangestuurd? Maar ook buiten de kaders van gewasbescherming: natuur en ecosysteemdiensten.

Na elke sessie konden de deelnemers de grootste uitdaging voor Onderzoek, Praktijk en Beleid op een respectievelijk geel, groen of oranje kleefblaadje schrijven. Deze uitdagingen werden verzameld en als input gebruikt voor de interactieve discussiesessie aan het einde van de dag. 

De samenvattingen van de presentaties en de uitkomst van de interactieve discussiesessie 'Over de streep' kunt u hier downloaden.

Programma (klik op de titel van de presentatie om de pdf te downloaden)

Bodemkwaliteit in Onderzoek (sprekers en discussie)
Wat kun je meten en wat heeft de praktijk daaraan?

• Het fundament onder de Bodem
Thomas Been, Corrie Schomaker (PRI) & Leendert Molendijk (PPO)
• Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen: BODEM
Gerard Korthals, Marjan de Boer, Leendert Molendijk, Tim Thoden & Johnny Visser (PPO)
• Bodemweerbaarheid, hoe krijgen we er grip op?
Gera van Os (PPO) & Joeke Postma (PRI)

Bodemkwaliteit in de Praktijk (sprekers en discussie)
Waarom meten en leidt dit tot handelen, betere bodemkwaliteit en hoger saldo?

• De zwakste schakel: bodemparameters meten in de praktijk
Renske Landeweert & Aad Termorshuizen (Blgg AgroXpertus)
• Toepassing van kennis in de praktijk
Jan Hoogeveen (biologische bollenteelt)
• Good practice, psychologie van de koude grond of pure wetenschap?
Louis Nannes (Agrarische Unie)

Bodemkwaliteit in Beleid (sprekers en discussie)
Wat wil de overheid bereiken en hoe wordt dat aangestuurd?

• Gewasbescherming, bodem en Haagse winden
Hans Schollaart (EL&I)
• Bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten in beleid, bodembeheer en bedrijfsmanagement
Michiel Rutgers (RIVM)
• Bodem zonder grenzen
Wim van der Putten (NIOO)

Afsluiting met de interactieve sessie ‘Over de streep’ over de grootste uitdagingen voor de toekomst

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro