English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

Tomaten die met kennis over hun genetische opmaak genetisch zijn getransformeerd. De paarse en de blauwe zijn met een fotobewerkingsprogramma van een kleurtje voorzien. Bron: ARS - USDA, Publiek Domeinfoto, bewerkt door Jan-Kees Goud.

Op 13 december jl. organiseerde de KNPV in samenwerking met de COGEM (Commissie Genetische Modificatie) een discussiemiddag onder de titel:

 

“GMO en Gewasbescherming: waar trekken we de grens?”

 

Deze dag, onder leiding van Gert Kema (voorzitter KNPV), werd zeer goed bezocht (ongeveer 85 personen) en alle geledingen van bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs tot overheid waren aanwezig. Download presentatie Gert Kema.

Frank van der Wilk (COGEM) gaf een overzicht van het gebruik van genetisch gemodificeerde (GG) gewassen in de wereld (105 miljoen ha, vooral in de VS) en in Europa (91000 ha, vooral in Spanje), en om welke gewassen het gaat (met name soja, maïs en katoen). Tevens stond hij stil bij het beoogde doel van de modificatie (herbicidentolerantie, insectenresistentie, abiotische stress zoals zout- en droogtetolerantie, verwerkbaarheid en gezondheidclaims). Hij gaf tevens aan dat uit onderzoek (2005) blijkt dat burgers in Europa positief zijn over biotechnologie maar negatief over verwerking van GG-gewassen in voedsel. Download presentatie Frank van der Wilk.

Gijs Kleter (RIKILT) ging in op het effect van GG-gewassen op de gemeten en op basis van scenario-studies voorspelde vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en daarmee de afname van de milieubelasting (verschuiving in gebruikte middelen en lagere doseringen). In herbicidentolerante GG-gewassen is onkruidbestrijding eenvoudiger maar kan ook sneller leiden tot resistentie-ontwikkeling. Download presentatie Gijs Kleter.

Evert Jacobsen (PRI) gaf een overzicht van de actuele discussie rond cis- en transgenese. Hij hield een pleidooi voor cisgenese gewassen (genetisch gemodificeerd met genen uit dezelfde soort). Dit resulteert in een veiliger c.q efficiënter systeem dan de traditionele veredeling (geen linkage drag van onbekende genen uit wilde soorten), dat via een eenvoudiger registratiesysteem toegelaten zou moeten worden op Europese markt . Alleen dan zouden snel grote stappen kunnen worden gemaakt in de beheersing van grote ziekteproblemen in de landbouw waaronder appelschurft en aardappelziekte. Bovendien neemt de afhankelijkheid van multinationals met betrekking tot GG-gewassen af. Download presentatie Evert Jacobsen.

Uijtewaal (Nunhems) gaf een toelichting bij het Cimbaa project, een resistentie-management systeem tegen koolmot in kool in Azië en Afrika. Het project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium waarbij telers en de consumenten zeer sterk zijn betrokken. Dit heeft de acceptatie van GG-Brassica in India zeer sterk bevorderd. Naar website Cimbaa.

Edith Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut) gaf na een uiteenzetting van de uitgangspunten van de biologische landbouw een inleiding over de co-existentie van de biologische sector met GG-gewassen. De Commisie Co-existentie buigt zich hierover in de gewassen maïs, aardappel en suikerbiet. Men wil in een convenant duidelijke afspraken maken, maar het proces is nog (lang) niet afgerond. Download presentatie Edith Lammerts van Bueren.

Na deze inleidingen is er gediscussieerd onder leiding van Jan Buurma (KNPV) en werd de middag, die als zeer zinvol werd ervaren, afgesloten.

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro