Aanmelden Pilotgroep


Voor de pilot Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat is de KNPV op zoek naar leden die interesse hebben om deel te nemen aan de pilotgroep. De KNPV is, zoals bekend, bezig te verkennen op welke manier zij als vereniging een grotere rol kan spelen in het maatschappelijk debat over plantenziekten en gewasbescherming. Hoe kan de KNPV - met al haar kennis – aan dit debat een bijdrage leveren?

Om die vraag te beantwoorden bereidt de Regiegroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat (GMD) een pilot voor. In deze pilot gaan we actief het onderwerp Plantenziekten en gewasbescherming onder de aandacht brengen. Op de ALV is afgesproken dat KNPV-leden actief mee kunnen denken in een pilotgroep. Het is de bedoeling dat de pilotgroep als klankbord fungeert en dat de deelnemers meedenken over de mogelijke aanpak en de praktische invulling. Een aantal leden heeft zich hier al voor aangemeld. Ook andere leden zijn welkom om deel te nemen aan deze pilotgroep.

De eerste bijeenkomst van de pilotgroep is vastgesteld op woensdag 10 oktober 16.00 – 21.00.
Locatie: WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Peter van Kampen (e-mail: ) of Rob Kerkmeester (e-mail:).

Terug