English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

De KNPV-prijs 2013 is gewonnen door Jan Bouwman. Een jury, bestaande uit deskundigen op het terrein van gewasbescherming en plantenziektekunde, heeft zich over de nominatie gebogen, en heeft haar oordeel in het volgende juryrapport weergegeven.

Jan Bouwman ontvangt de KNPV-prijs uit handen van KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Juryrapport over Ir.Ing. J.J. Bouwman

Jan Bouwman beweegt zich al ruim 25 jaar op het domein van de gewasbescherming. Na het behalen, in 1982, van zijn ingenieursdiploma Plantenziektekunde in Wageningen, startte Jan zijn loopbaan als docent aan de Agrarische Hogeschool Dordrecht. Na een viertal jaren maakte Jan een overstap naar het bedrijfsleven en sindsdien is hij werkzaam bij wat nu Syngenta heet. Momenteel is hij aldaar hoofd van de afdeling Sustainable Agriculture and Stewardship North Europe.

In de afgelopen 25 jaar heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de gewasbescherming in Nederland. Gedurende zijn carrière is Jan ervan overtuigd geraakt dat innovatie vanuit de gewasbeschermingsmiddelenindustrie oplossingen kan bieden bij de wereldvoedselvoorziening, met behoud van een grote mate van biodiversiteit. Hij brengt deze visie voor het voetlicht voor een breed publiek, ook al komt zijn visie niet altijd overeen met de gangbare meningen. Hij laat zich nooit ontmoedigen door polarisatie van het maatschappelijke debat, integendeel. Met verve licht hij zijn standpunten toe, bijvoorbeeld dat gewasbeschermingsmiddelen een onmisbaar onderdeel vormen van gewasbescherming. Tegelijkertijd heeft hij oog en oor voor andersdenkenden. Door zijn enthousiasme voor zijn vak en de gewasbescherming in brede zin weet hij mensen aan te spreken en uit te dagen tot een gesprek of discussie, ook al lopen de gedachten over het thema gewasbescherming sterk uiteen. Daarbij redeneert hij niet uitsluitend vanuit de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, maar heeft hij ook altijd de positie van boer en tuinder en van het totale ecosysteem duidelijk voor ogen.

Jan heeft zich altijd hartstochtelijk ingezet om bruggen te slaan en om de communicatie gaande te houden, ook in de periode dat het toelatingsbeleid veelal door de rechterlijke macht bepaald leek te worden. Jan is niet iemand die vanaf de zijlijn roept, neen, hij neemt ook bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zo is hij tien jaar voorzitter geweest van de Nefyto-werkgroep Communicatie, waar onder zijn leiding diverse initiatieven zijn ontplooid om de communicatie tussen belanghebbenden te bevorderen.

Ook voor de KNPV, de oudste Plantenziektekundige Vereniging ter wereld, heeft hij zich jarenlang actief ingezet, onder meer met het doel de werelden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op het gebied van gewasbescherming met elkaar in gesprek te laten gaan. Daarin is hij uitstekend geslaagd. Hij was gedurende 10 jaar een actief bestuurslid, en zijn inzet heeft in die periode mede ertoe bijgedragen dat chemische gewasbescherming een plaats kreeg binnen het concept van geïntegreerde gewasbescherming. Ook heeft hij zich recent, met inzet van veel tijd en energie, sterk gemaakt voor de oprichting van het Buitenlandloket IPM, een initiatief dat vooralsnog helaas gestrand is door gebrek aan financiële middelen.

In zijn huidige functie binnen Syngenta is hij een vurige pleitbezorger voor duurzame landbouw. Zo is hij onder andere de drijvende kracht achter het Pollinator-project, waar Syngenta pakketten bloemzaden ter beschikking stelt voor het inzaaien van akkerranden, om zo een biotoop te creëren voor bestuivende insecten in het landbouw ecosysteem.


Waarom gaat de KNPV-prijs 2013 naar Jan Bouwman?

Jan Bouwman bekleedt in Nederland een unieke plaats in de wereld van de gewasbescherming. Hij behoort tot een uitzonderlijke en kleine groep mensen die zich met hart en ziel inzet en zich uitermate verdienstelijk maakt op het terrein van gewasbescherming en plantenziektekunde en zo belangstelling en begrip voor het thema kweken.
Jan Bouwman is de terechte winnaar van de KNPV-prijs 2013.

De Jury, Wageningen, mei 2013
Dr. Susanne Sutterlin
Prof. Dr. Ben Cornelissen
Dr.Ir. Ernst van den Ende
Ing . Carlos Nijenhuis.
Dr.Ir. Jacques Horsten

 

Download foto in hoge resolutie.

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro