English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Pierre de Wit ontvangt Jakob Eriksson Prijs

Pierre JGM de Wit, emeritus hoogleraar Fytopathologie aan Wageningen University ontvangt de 12e Jakob Eriksson Prijs voor de plantenziektekunde, voor zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van de moleculaire plantenziektekunde en plant-microbe interacites. Dit is op 1 november bekend gemaakt door de International Society for Plant Pathology, namens de Jakob Eriksson Prize Commission. De Wit ontvangt de prijs op 29 juli 2018, tijdens de openingsceremonie van het International Congress of Plant Pathology in Boston, USA.

24 november 2017

GESLOTEN DISCUSSIE: Harrie Hoeben - Opnieuw verbinden: Praktijk & Onderzoek & Onderzoek & Praktijk

Op de laatste dag van april begon ik met het lezen van de Kroniek “Het verleden van onze toekomst”, geschreven door Jacques Horsten. Al vanaf het voorwoord door Piet Boonekamp en de inleiding door Jacques in hoofdstuk 1, De Oprichting, werd ik geboeid door enige feiten die voeding waren voor dit blog.

 

Voorwoord

In het voorwoord van Piet stelt hij enige keren de vraag (althans mijn vertaling) hoe groot de afstand mag worden tussen Praktijk en Onderzoek! Ook tijdens het 125-jarig jubileum sprak Piet enige keren die vraag uit. Frappant is dan te lezen dat juist de vereniging is opgericht met het doel die afstand tussen beide kort te maken/houden. Er wordt ook veelvuldig bericht over dat vooraanstaande wetenschappers ‘open oog’ hadden of moesten hebben voor de praktijk van de land- en tuinbouw.

Oproep aan directeuren

Opnieuw wordt er in de kroniek bij internationale samenwerking op gewezen dat de leden van de sectie gerekruteerd moeten worden uit de praktische land- en tuinbouwers. Er staat zelfs dat de directeur van de proefstations rechtstreeks in verbinding moet staan met de praktische beoefenaars van de land- en tuinbouw en houtteelt. Wat mij persoonlijk aanspreekt is de regel “door kosteloos te verrichten onderzoek en met raad behulpzaam te zijn”! Ook het slot op blz. 17 spreekt boekdelen: “en zo de mannen van de praktijk en van de wetenschappelijke plant- en dierkunde samen te brengen.”

Aanleiding

Ik zal met grote interesse deze kroniek doorspitten, maar even terug naar de reden van dit blog: de vraag waar deze organisatie voor staat wordt ruim verwoord door terug te gaan in de tijd. Ongeveer 160 jaar geleden werden er volgens de kroniek eerste stappen gezet om oplossingen te zoeken voor de toenmalige problemen op individueel bedrijfsniveau; wat aanleiding is geweest om 35 jaar later de KNPV op te richten.

Omwonenden

Volgens mij weten veel mensen binnen de KNPV en hun bestuur al dat samenwerking met de praktijk en inspelen op wat er binnen die praktijk en de omgeving (lees milieu en burgers) aandacht vraagt, van groot belang is voor onderzoek in land- en tuinbouw. Mensen zijn de omwonenden van boeren zelf die land- en tuinbouw uitoefenen en gebaat zijn met een nauwe samenwerking tussen Agro en onderzoek om die steeds meer vragende burger iets uit te leggen. Maar de oproep tot meer leden vanuit de praktijk binnen de KNPV, is een duidelijke lijn die gelukkig door het bestuur is ingezet.

Stap terug of vooruit

De grote vraag is natuurlijk in hoeverre de ingezette koers ook door wetenschappers wordt ingevuld: wil men wel een stap maken richting de Agro sector of blijft men in de ivoren toren? Te overwegen is dat veel boeren en tuinders nuchter in het leven staan en hoog tot zeer hoog opgeleid zijn op hogescholen en universiteiten; en derhalve vaak ook internationale zelfs wereldwijde contacten hebben. Afstanden zijn geen afstanden meer en afstanden tot buitenlands onderzoek worden snel kleiner.

Stappen vooruit

Hoe zat het ook weer met onderzoekskosten? De boer levert al de problematiek aan en zorgt dus voor jullie werk; hij wil leren en weten! Het dilemma is daarmee duidelijk: doen we onderzoek om onderzoek te doen of doen we onderzoek om problemen op te lossen voor Agro. Lerend van het ‘Verleden-deel’ van onze toekomst, kan tijdig richting geven aan die toekomst van cruciaal belang zijn mits we stappen zetten in het opnieuw “verbinden” en zeer nauw verbonden blijven.

Om snel in te spelen op problemen moet je elkaar willen verstaan en verbonden zijn!

Harrie Hoeben
Voorstander van bij elkaar binnen kunnen lopen.

KNPV | 8 juli 2016 15:08:53

Reacties gesloten.

Allie

09-08-2016 11:32:23

Jpkievit

Hetprobleem van gewasbeschermingsmiddelen is dat de actiegroepen en consument op de stoel van dewetenschap is gaanzitten hoe gaat de wetenschap dit oplossen een fruitteler
13-08-2016 10:36:13

Klaas Meijaard

Beste Harry,
Mijn mening op jou blog is: er is helemaal geen kloof tussen onderzoek en praktijk. Hooguit weigert de praktijk te doen wat het onderzoek heeft bedacht. (Denk aan beleidsondersteunende onderzoeksprogramma's.) Mij is recent door een onderzoekster verweten dat ik het vak kapot wil maken omdat ik een vraag stelde die haar niet welgevallig was. Dat was een praktijkvraag over werking van gewasbeschermingsmiddelen op schimmels in de bodem. Zo'n reactie is natuurlijk begrijpelijk want ik moet alleen die dingen vragen die zij willen dat ik vraag en dan is de kloof gedicht. Ik vraag niets meer en reageer meestal nergens meer op want de taal te verschillend!
24-07-2016 13:35:51

Harrie Hoeben

Als het spreekwoord: 'wie zwijgt stemt toe' waar is dan is blijkbaar iedereen het met me eens??

Of is dit nou WUR op zijn smalst om met de maatschappij over gewasbescherming te discussiėren?

Of heeft de WUR een reageerverbod uitgevaardigd om zeker te zijn van een blijvende 'zetel' in de ivoren toren?

De conclusie zou kunnen zijn dar men in Wageningen UR ver van de praktijk wil blijven...
24-07-2016 07:31:29

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro