English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

GESLOTEN DISCUSSIE: Arie van der Linden - Residu-eisen?

De lezers van deze blog is het ongetwijfeld bekend dat het voldoen aan de klantspecifieke residueisen bepalend is voor het mogen leveren aan supermarkten. 'Aangemoedigd' door de NGO 's met hun Weetwatjeeet-campagnes zijn supermarkten enkele jaren geleden bovenwettelijke eisen gaan stellen aan restanten van gewasbeschermingsmiddelen op groente- en fruitproducten. De meeste producenten zijn er wonderwel in geslaagd aan deze eisen te voldoen, mede dankzij de inzet van de agrochemische industrie, die - na aanvankelijk verzet - al snel inzag dat het ook in hun belang was dit issue zo snel mogelijk op te lossen.

Iedereen tevreden, zou je denken, maar dat blijkt niet zo. Bij voortduring is de aandacht van NGO's en (Europese) overheden gericht op verdere afbouw van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Met een niet aflatende inzet wordt er aan gewerkt chemische middelen uit te faseren en zo het ideaal van alles biologisch geteeld na te streven.

In dit verband is het interessant om eens te letten op de discussie die zich ontspint in die biologische sector naar aanleiding van de vorming van nieuwe EU wetgeving voor de biologische teelt. Deze nieuwe wetgeving moet o.a. zorgen voor behoud van het consumentenvertrouwen. In dat kader stelt de Europese Commissie voor een afkeuringsgrens in te voeren voor residuen in het eindproduct. Op dit moment geldt namelijk dat, als aan alle SKAL-eisen in het proces van de productie, verwerking en handel is voldaan, het product biologisch heet.
Wonderlijk genoeg verzet de biologische sector zich tegen de invoering van een afkeuringsgrens. Is nu juist niet het unieke van biologische producten dat deze vrij zijn synthetische gewasbeschermingsmiddelen? En moet je als sector niet elke maatregel omarmen die dit kenmerk verder borgt? Ben benieuwd hoe deze discussie afloopt.

 

Deze blog is geschreven op persoonlijke titel.

KNPV | 2 februari 2015 13:45:25

Reacties gesloten.

Harrie HoebenWingssprayer BV

Hallo

Een groot misverstand, in elk geval zeer onduidelijk voor de koper van voedsel is dat biologisch geteelde producten zonder middelen en de producten geteeld onder Skal normen beide als biologisch te boek (willen) staan.
Het ene product is inderdaad geteeld zonder gespoten chemie en het andere onder Skal-norm, is geteeld met gespoten maar bepaalde toegestane producten.
Maar ja; de boer die 10 keer spuit met toegestane middelen zou dan ook kunnen roepen ik voldoe aan een xxxx norm; net als de Skal norm waarbij je middelen mag spuiten; dus zou hij ook kunnen vragen om door te gaan als biologisch, toch?

Als de bio sector begint te roepen dat hun producten 'besmetting' oplopen op de vrachtwagen of verpakkingslijn. Of dat middelen overwaaien van de 'slordige', buurman en aantoonbaar residu op hun producten veroorzaken dan kun je terecht bedenkelijk kijken. Of kijken ze zelf de andere kant op???

Dus ja: om het vertrouwen van de door calamiteiten verontruste burger terug te winnen ben ik voor invoering van een afkeuringsgrens voor alle biologisch GENOEMDE producten, dus ook Skal producten; met een zware sanctie bij overtreding. En de boer belonen die voldoet aan de wet en de zware bovenwettelijke eisen van de retail.

18-02-2015 21:31:52

Marian Blom, Bionext

Ja, het unieke van biologische producten is dat ze geteeld worden zonder gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Skal, de controleur voor de biologische productie ziet er ook scherp op toe dat een teler zich aan de productieregels houdt en alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt om te zorgen dat zijn producten de biologische kwaliteit blijven behouden. Wordt er toch een residu gevonden waarbij twijfel kan rijzen of de regels in acht zijn genomen, dan stelt Skal een onderzoek in en kan een product worden afgekeurd. Dan mag het niet meer als biologisch verkocht worden. Die twijfelgrens is bij een vondst van 0,01 mg per kg van een residu, en geldt ook als het op het loof van een knolgewas wordt gevonden, dus op het niet eetbare gedeelte.

Een biologisch teler leeft alleen niet onder een kaasstolp, maar teelt in dezelfde polder, buurtschap, waterschapsgebied als zijn niet-biologische collega’s. Biologische producten worden vervoerd door transporteurs die ook gangbare producten vervoeren en wordt het verpakt op verpakkingslijnen waar ook gangbare producten langslopen. Zolang de gangbare teelt middelen blijft gebruiken die niet toegestaan zijn in de biologische teelt, is er een risico dat biologische producten residuen van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zullen bevatten. Moet de biologische boer dan gestraft worden voor het feit dat zijn gangbare collega's deze middelen wel gebruiken?
03-02-2015 12:34:35

jan buurma

In mijn beleving komt de eerste alinea aardig overeen met de werkelijkheid van de jaren 2000 - 2008. De vraag is waar de zorg over het consumentenvertrouwen, ook voor biologische producten, vandaan komt. Als trouw dagbladlezer denk ik dan toch aan incidenten en schandalen. En waar zouden die incidenten en schandalen vandaan komen? Het lijkt mij dat we met elkaar, ketenpartijen en NMa incluis, teveel gericht zijn op lage productprijzen en te weinig op productverbetering. Het kan anders, getuige de opmars van vlees met Beter Leven sterren in het winkelschap.
03-02-2015 10:18:59

klaas meijaard

Beste Arie van der Linden,
Als je een blog maakt schrijf dan in ieder geval de waarheid. Want je eerste alinea rammelt aan alle kanten. De 'weet wat je eet' toonde aan dat bepaalde zaken niet klopte met de afspraak. Die zelfde campagne heeft ook "teel residu vrij" geļntroduceerd. Daar kon en kan de handel wat mee. Uw mening dat chemische middelen verdwijnen moeten deel ik niet maar dat zal angst zijn die u heeft doen besluiten om uw blog te beginnen met "eigen juistheden".
Biologisch telen op gronden die niet geheel schoon zijn of biologisch beregenen uit sloten die niet geheel schoon zijn kan gevaarlijk zijn. Ik snap hun zorgen om een afkeuringsgrens omdat zij dan helemaal niet meer kunnen. Zorgen voor schone grond en altijd schoon beregeningswater zou een beter pleidooi zijn dan je verwonderd afvragen waarom zij niet altijd vrij zijn van synthetische stoffen.
ik ben benieuwd hoeveel ik nu weer over mij heen krijg.
02-02-2015 16:20:27

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro