English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

GESLOTEN DISCUSSIE: Herman van Bekkem - Van gewasbescherming naar plaagbeheersing

Plagen zijn niet het probleem voor de landbouw; het is het automatisme waarmee de boer naar de gifspuit grijpt. Bijen, vogels, waterbeestjes en vele andere diersoorten hebben te lijden onder de milieuvervuiling door giftige bestrijdingsmiddelen. Het potentieel voor natuurlijke plaagbeheersing wordt ondermijnd; nuttige insecten leggen ook het loodje door het gif.

Dat kan anders! De landbouw kan ook onafhankelijk zijn van deze middelen. Maar dat vereist wel een andere visie op het probleem: plagen en ziektes in de landbouw zijn er niet voor niets. Die zijn er door de manier waarop de landbouw werkt; veredeling is nog teveel gericht op productie-eigenschappen van gewassen en niet op de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Er is te weinig diversiteit op de akkers en natuurlijke plaagbeheersing heeft te weinig ruimte in het bijna steriele landschap. Hele regio’s zijn ingericht op landbouwproductie, en nuttige organismen, zoals de sluipwesp en de wilde bij, hebben geen plek om te overleven.

Innovatieve producenten laten zien dat het anders kan. Deze kwekers en boeren zien plagen dan ook op een heel andere manier. Bladluizen horen bijvoorbeeld in het ecosysteem en als het landschap rond het boerenbedrijf plek biedt voor nuttige insecten kun je daarvan de vruchten plukken. Boeren die met bloemrijke akkerranden werken blijken in de praktijk drastische stappen te maken in het terugdringen van insecticidengebruik. Door minder middelen en een beter begrip van plagen en wilde insecten die plagen onderdrukken, keert de nuttige natuur terug op het boerenbedrijf en houdt het ecosysteem zichzelf in balans. Giftige bestrijdingsmiddelen blijken in de praktijk overbodig onheil.

Herman van Bekkem, campagneleider landbouw Greenpeace

 

 

KNPV | 5 januari 2015 11:48:55

Reacties gesloten.

Jaap van Wenum

Herman overdrijft en ik erger me ook aan zo'n zin over het "automatisme van grijpen naar de gifspuit". Dat stigmatiseert onterecht en draagt niet bij aan draagvlak van agrariŰrs voor de standpunten van GP. En eigenlijk is dat best jammer want in een project als 'bloeiend bedrijf' bleek inderdaad dat het insecticidengebruik in granen en aardappelen op veel bedrijven behoorlijk terug kan door te zorgen voor een optimale omgeving en door goed te scouten en schadedrempels te hanteren. Door de sector eerst even een trap te geven komt die boodschap nu gewoon niet over. Dat is zonde.

Ook in de veredeling zijn nog stappen te zetten en is er zeker in de siergewassen nog veel winst te halen. Maar het is ook hetzelfde Greenpeace dat nieuwe moderne innovatieve veredelingstechnieken waarmee snelle stappen naar meer resistenties kunnen worden gezet nogal dogmatisch in het verdachtenbankje blijft zetten.

Kortom Greenpeace, stap over je schaduw heen: stoere blaming the farmer taal en vasthouden aan dogma's scoort misschien goed bij jullie donateurs, maar draagt niet bij aan het resultaat wat je wilt bereiken. Dat is een gemiste kans!06-01-2015 12:38:27

Maritza van Assen, Nefyto

"Het automatisme waarmee de boer naar de gifspuit grijpt". Beeld is uit de vorige eeuw en klopt niet met de realiteit anno 2015 van ge´ntegreerde gewasbescherming, zoals door telers toegepast en ook door afnemers/ketenpartijen wordt gevraagd.
Overigens is de industrie voorstander van bloemrijke akkerranden en worden deze door de industrie ook gestimuleerd. "Giftige bestrijdingsmiddelen" alleen indien nodig en aangewezen vanuit een benadering van ge´ntegreerde gewasbescherming.
06-01-2015 10:34:15

Karel Eigenraam

In tegenstelling tot andere reageerders lees ik niet in Herman's stuk dat boeren en telers wordt verweten te snel naar de gifspuit te grijpen. Het gaat dacht ik helemaal niet om verwijten, maar om mogelijkheden. En het klopt naar mijn ervaring ook dat er meer mogelijkheden zijn om gifloos of gifarm te telen, dan er nu in de meeste bedrijven wordt toegepast. Natuurlijke ziektewering door bodemlevenbeheer vormt een belangrijke mogelijkheid.
Zo kan Pythium uit de hyacintenteelt worden geweerd door het toepassen van goede compost en bodemleven stimulerende toevoegingen als zaadmeelmengsels en andere producten die intacte vitaminen en eiwitten (bio-actieve stoffen) leveren. Een aldus evenwichtig en krachtig opgebouwd bodemvoedselweb maakt Pythium onschadelijk en stimuleert een gezonde gewasgroei.
Het is mijn ervaring dat telers zeer nieuwsgierig zijn naar natuurlijke ziektewering middels bodemlevenbeheer. Zo maakte ik op uitnodiging van bollentelers en docenten van een opleiding voor bollentelers een lessenserie over bodemlevenbeheer.
Daarom nodig ik de KNPV leden uit hun schouders te zetten onder de promotie van natuurlijke ziektewering en bodemlevenbeheer. Verdiep je er in en help telers er gebruik van te maken.
05-01-2015 19:36:17

Harrie Hoeben

Geachte Karel,
zijn stuk begint met de woorden:

Plagen zijn niet het probleem voor de landbouw; het is het automatisme waarmee de boer naar de gifspuit grijpt.
Verder schrijft hij dat veredeling teveel gericht is op productie eigenschappen; daar doet hij net of dat weerbaarheid geen onderdeel uit zou maken van productie eigenschappen! Dat is wel degelijk het geval. U vergeet dat gewassen telen; al duizenden jaren onderhevig is aan leren, verbeteren en ontwikkelingen die het gevolg zijn van vele factoren zoals b.v. wetgeving door de politiek. Als u of Herman nog iemand zoeken die zijn schouders eronder zou moeten zetten dan heeft u de laatste jaren zelf niet de ontwikkelingen in de landbouw gevolgd. Als geen ander zijn er projecten in gang gezet en ondersteund door overheid, boeren en hun organisatie, begeleid door deskundige organisaties die zelf ook moeten leren.
Grote veranderingen duren lang omdat boeren niet gebaat zijn bij roependen aan de kant maar weloverwogen veranderingen in de voedsel productie elk jaar opnieuw af moeten wegen op gevolgen en inpasbaarheid op hun bedrijven.
05-01-2015 22:19:11

robert stolker

Het hebben van een bepaalde visie op het huidige landbouw is natuurlijk vrij aan elke persoon. Echter, bij het (proberen te) stimuleren van discussie over dit onderwerp helpt het totaal niet als er een verkeerd beeld geschept wordt van de landbouw. De sector wordt aangewezen als de schuldige, degene die naar de gifspuit grijpt, terwijl de landbouw slechts deel is van een veel groter systeem.

Als er dan ook nog dooddoeners of misschien zelfs onwaarheden over resistentieveredeling de lucht in worden geslingerd en er zogenaamde innovatieve producenten (wie dan, voorbeelden!) geintrocuceerd worden is alle geloofwaardigheid al verdwenen.

Op deze manier zullen er wel mensen reageren, maar zal er geen constructieve discussie loskomen. Of was dat je doel helemaal niet en wilde je alleen provoceren...
05-01-2015 15:13:43

anton haverkort

Het zal wel opluchten zo uit te halen naar domme boeren die alleen maar naar de gifspuit kunnen grijpen en domme veredelaars die er ook niets van begrijpen maar slimme innovatieve producenten wel, zal allemaal best maar dit soort verder niet onderbouwde kreten heeft de discussie niet geholpen. dom
05-01-2015 13:02:38

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro