English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

GESLOTEN DISCUSSIE: Maritza van Assen - Productbegeleiding

Net als andere gecompliceerde producten worden gewasbeschermingsmiddelen door de producent goed begeleid naar de eindgebruiker. Natuurlijk zorgt hij voor de verplichte toelating. Alles wat in het wettelijk gebruiksvoorschrift staat, is uitvoerig in het toelatingsdossier onderbouwd en kritisch door de Europese en nationale toelatingsinstantie getoetst.

Voor een toepassing op het juiste moment en op een juiste manier worden de teeltadviseurs en distributeurs geïnformeerd over technische eigenschappen en de voorschriften voor een correcte inzet van het product. Voorbeelden zijn resistentiemanagement, veiligheidstermijnen en maatregelen ter bescherming van mens, dier en milieu. Van de toelatinghouder via de adviseurs naar de telers ontstaat een sneeuwbaleffect, want door onder meer adviesgesprekken en mailings komt alle informatie bij de telers terecht. Bovendien moeten zij in het kader van de spuitlicentie regelmatig hun kennis opfrissen. Tientallen projecten en campagnes zijn daarnaast uitgevoerd om de toepassing van best practices te bevorderen en knelpunten op te lossen. Etiketten en veiligheidsinformatiebladen zijn bovendien digitaal beschikbaar via diverse websites. Toelatinghouders begeleiden ook een goed gebruik van hun product via productwebsites, brochures, apps, beslissingsondersteunende systemen en technisch adviseurs in het veld.

Aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan om gewasbeschermingsmiddelen altijd volgens de voorschriften te kunnen toepassen zonder overschrijding van normen. Of toch niet?

Uit controleresultaten van de NVWA blijkt dat sprake is van nog te veel overtredingen bij telers. Is het de werkdruk van het moment? De verkeerde routine, onachtzaamheid of overmacht? Hoe zit het in agrarisch Nederland met de ‘veiligheidscultuur’ rond de toepassing van producten die zo zwaar gereguleerd zijn en maatschappelijk zo in de schijnwerpers staan? Of kan de industrie nog meer doen? We horen het graag.

Maritza van Assen
Nefyto

KNPV | 8 oktober 2014 15:35:18

Reacties gesloten.

Jenneke van Vliet, CLM

Dag Maritza,


Een uitdaging voor de industrie is ook de slechte leesbaarheid, opvolgbaarheid en handhaafbaarheid van de etiketten. Een voorbeeld zijn de driftreductie-eisen. Bij ieder middel weer een andere driftreducerende dop moeten gebruiken: dat levert verwarring op bij de teler die je hem maar ten dele kwalijk kan nemen. En het is zeer slecht te controleren door de nVWA.
Tel daar bij op dat de doppen meestal getest zijn bij een lagere spuitdruk (want lagere snelheid) dan gangbare praktijk is, waardoor de driftreductie in de praktijk zal tegenvallen.
Zo kan je al een flink deel verklaren van het verschil tussen de verbetering in belasting van de waterkwaliteit van 85% die theoretisch is berekend en de veel lagere verbetering van de waterkwaliteit die is gemeten tussen 1998 en 2012.

Een goede zaak dat in het nieuwe beleid op alle percelen dezelfde minimale driftreductie van 75% moet worden aangehouden. Dit vermindert de verwarring en verbetert hopelijk de naleving. Nog beter zou het zijn als Nefyto pleit voor nieuwe spuittechnieken als luchtondersteuning en Wingssprayer, die zowel een grotere driftreductie, regelmatig doseringsverlagingen EN een betere gewasbeschermingsresultaat opleveren. Ook bij de gangbare snelheden. Daar zijn zowel waterkwaliteit, bijen als omwonenden mee gebaat.

Met vriendelijke groet,

Jenneke van Vliet
CLM
03-11-2014 12:06:35

Harrie Hoeben

Beste Maritza, Jenneke e.a.
Ik denk dat Jenneke hier de spijker op zijn kop slaat.
Steve Jobs zei het al: Eenvoud; in use and design.
Eenvoud in gebruik en ontwerp en hier wordt terecht ook voor voorschriften en resultaat gericht aan toegevoegd
Boeren, fabrikanten en het milieu blijven anders de dupe.
Hadden we maar van die oudewetse richtingaanwijzers die zo uit de auto floepten om de gewenste richting aan te geven.
Vraag is: wie wil die auto sturen? Jij... mijn zegen heb je!
19-11-2014 18:12:03

Gerard Top

Beste Maritza,

De vragen in deze blog roept om reactie. Je kunt niet alle overtredingen over 1 kam scheren. Als het gaat om emissie routes die we kunnen beperken wordt daar hard aan gewerkt en worden er ook goede resultaten geboekt.
Als we kijken naar de overtredingen volgens het etiket kunnen we stellen dat de wijzigingen van etiketten volgens een nieuwe layout heel wat vragen oproept. We worden geconfronteerd met het feit dat LDS toepassingen zo maar van het etiket afvallen. Liever 1x6 liter dan 4x1 liter. Hoe zo belasting voor het milieu. Het is aan de teler niet uit te leggen als distributeur. Telers vragen zich ook af waarom in bloembollen een toelating soms 2 jaar op zich laat wachten terwijl het in andere openteelten al is toegelaten. Ook het weg vallen van toelatingen na herregistratie leidt tot knelpunten met name in de teelten die onder het hoofdstuk “Specialty Crops� vallen.

Waar we in de gewasbescherming behoefte aan hebben is werkbare veranderingen. Telers willen echt wel maar moet het wel reëel zijn. We zitten in een auto met drie veiligheidsgordels om.!! We krijgen de indruk dat wet en regelgeving veel werktijd opslokt en dit ten koste gaat van innovaties vanuit de industrie. De telers hebben een breed en effectief middelen pakket nodig om rendement te halen met de teelten. Daarbij zijn ze best bereid risico’s nemen bij geïntegreerde telen als er dan maar bij calamiteiten middelen ter beschikking staan om de teelt veilig te stellen.

Het vergroot glas ligt op de gewasbescherming en dat mag best want dan kunnen we ons daar druk over maken terwijl de helft van de medicijnen die in Nederland worden voorgeschreven, zijn ontwikkeld voor een andere klacht dan waarvoor de dokter ze voorschrijft.
30-10-2014 13:18:25

Klaas Meijaard

Beste Maritza,

Je nek uitsteken met een blog die vragen oproept. Dat vraagt om een reactie.
Dat gewasbeschermingsmiddelenproducenten zorgvuldigheid betrachten geloof ik direct. Dat de wederverkopers goed geïnstrueerd worden is niet meer dan logisch echter toen ik nog tot de wederverkopers gerekend kon worden was ik een van de weinige die daarnaast ook keurmeester van spuiten was (in 1985 al begonnen met keuren van spuiten onder het motto : stel die machine goed af). Het spuitmoment is meer dan op een app-je kijken en vraag kennis van veel meer dan alleen de dosering. Het vraag een gedegen kennis van planten en hoe zij functioneren in relatie tot de omstandigheden. Ik ben het met je oneens dat de spuilicentie veel van de benodigde kennis bij de eindgebruiker brengt, je moet van goede huize komen om voor grote groepen mensen je verhaal voor iedereen begrijpelijk te maken want een boodschap is pas een boodschap als de ontvanger hem begrepen heeft. Ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt. Echt kennis doorgeven gaat veel beter met kleine groepen en materiaal uit de praktijk, dat is voor mij een motivatie geweest om alle spuittechnieken op 1 demomachine bij elkaar te brengen en dat gewoon aan gebruikers te laten zien. Zelfs zo dat ook de bladbedekking zichtbaar gemaakt wordt. Dan komt de vraag of de industrie het hier mee eens is want dat kan omzet kosten, immers een goed uitgevoerde bespuiting voorkomt reparatie bespuitingen.

14-11-2014 18:50:28

Jan Buurma, gwb-socioloog

Beste Maritza,

Als de gediplomeerde plantendokter aan de Hoofdstraat in Tuinbouwdorp bijna geen medicijnen meer heeft. En de ongediplomeerde collega in een achteraf staat nog wel. Wat denk je, dat er dan gebeurt?
22-10-2014 08:28:06

Peter Leendertse

Beste Maritza,
Leuk idee om je blog te eindigen met deze vraag. Ik zie dat jullie zeer actief zijn met communicatie. Dat is zeker goed en vraagt blijvende aandacht. Wel denk ik dat jullie als industrie (veel) strenger naar klanten kunnen zijn. Een klant die jullie middel koopt en dit middel slordig gebruikt zonder de gebruiksaanwijzing te volgen kan daarmee de positieve inspanningen aardig verpesten. Als door die klant het middel in het water terecht komt en daar tot fikse normoverschrijding leidt, is dat ook voor de industrie schadelijk. Helaas komen we in de praktijk de voorbeelden tegen. Een beperkte groep met een groot effect. Wordt het geen tijd zorgvuldig gebruik als leveringsvoorwaarde bij verkoop op te nemen? Het sterk(er) stimuleren van nieuwe technieken t.a.v. driftbeperking en zuivering is ook een interessant punt. Daar valt ook nog veel te winnen in beperking van emissies. Kortom, zeker nog uitdagingen voor de boeg.
15-10-2014 17:13:32

Jaap van Wenum

beste Maritza,

Ik vind dat je wel heel makkelijk een verband legt tussen normoverschrijdingen en overtredingen van telers. Vooropgesteld, overtredingen zijn niet acceptabel en daarop moet gehandhaafd worden. Echter normoverschrijdingen kunnen ook ontstaan bij telers die zich volstrekt aan de regels houden omdat KRW_normen strenger zijn dan de normen waarmee gerekend wordt in de toelating. Soms kan er ook sprake zijn van emissieroutes waar in het toelatingsbeleid nog geen rekening mee wordt gehouden zoals afspoeling van percelen waardoor onbedoeld normoverschrijdingen ontstaan. Verder zien we dat waterkwaliteitsnormen nogal eens fluctueren en plots een factor 100 of meer strenger worden, ook het omgekeerde is soms het geval. Dat alles kun je de teler niet aanrekenen. De industrie is verantwoordelijk voor normstellende studies en doet een voorstel voor een etiket met gebruiksvoorschriften. Kunnen telers daar ook op vertrouwen?
14-10-2014 22:12:54

Harrie Hoeben

Ik ben blij met de vraag: kan de industrie nog meer doen? Ja.

We hebben in Nederland geen veiligheidscultuur maar een controle-angst-controle-cultuur! De veiligheidswaan berust op raadgevingen, wetten en besluiten van mensen buiten de dagelijkse praktijk.

Met dagelijkse praktijk bedoel ik de mensen die actief de middelen verwerken, die zelf de dosering tot spuitvloeistof mengen, deze toepassen en financieel afhankelijk zijn van het resultaat.

Ingevingen en adviezen van mensen die bij wijze van spreken nog nooit een rugspuit gespoten hebben kun je niet serieus nemen. Als ik foto’s zie van aardappelen in een laboratorium waarbij men de aardappelstengels aan stokjes heeft vastgebonden om spuitproeven te doen dan ben je echt niet met de dagelijkse praktijk bezig maar met proefjes doen. Dat die resultaten voor waar aangenomen worden is zeer; zeer betreurenswaardig, om niet te zeggen misdadig. Maar ja; profesoren en burgers die nooit n rugspuit gespoten hebben en er niet op afgestudeerd zijn, komen op TV en Radio als #ikslaterugnaardechemie# deskundige. Wetenschappers met oogkleppen op; om in de tunnelvisie te kunnen kijken, doen proefje voor proefje. De praktijk heeft te maken met twintig resultaat bepalende factoren tegelijkertijd. Zo werk recent vastgesteld (Factor 21) dat de luchttemperatuur en het vochtgehalte (22) van de bodem mede bepalend zijn op de schade aan de biodiversiteit van het bodemleven bij fungiciden bespuitingen door de invloed van verliezen bij spuiten.

Praktijk mensen moeten met die twintig factoren dagelijks werken en dienen rekening te houden met die twintig; plus 2 vanaf nu, dus 22 en met de controleurs die de wet moeten handhaven, met banken die in hun nek hijgen en met het maatschappelijke draagvlak.
En; technisch adviseurs moeten binnen de wet adviseren en meestal ook op omzet. De wet, de praktijk (best practices), onderzoek, spuit adviezen, en het maatschappelijke draagvlak staan mijlenver uit elkaar! En ja; de industrie zou hier meer kunnen doen, maar dan moet je de leiding durven nemen en zeggen; we gaan het anders doen want het moet anders. Er is draagvlak voor vanuit de praktijk en gelukkig heb ik mogen ervaren dat het bij sommige controlerende instanties ook is doorgedrongen.

Met de veiligheidscultuur hebben we het probleem zeker niet opgelost en met meer controleren lossen we het probleem in de toekomst ook niet op; of wel?

Harrie Hoeben
14-10-2014 12:23:11

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro