English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

GESLOTEN DISCUSSIE: Joris Baecke - Van overtuigen naar samenwerken en vernieuwen

Het platteland verandert. Nog helemaal niet zo lang geleden werd het buitengebied hoofdzakelijk bevolkt door agrariërs. Als je buren geen akkerbouwer of bollenteler waren dan zaten ze wel in het loonwerk of de koeien. Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen werd in die setting als iets vanzelfsprekends gezien. Nut en noodzaak waren bij een ieder bekend en de strenge regelgeving was er om risico’s te beperken. De wereld is echter veranderd. Het aantal agrarische ondernemers loopt terug en de vrijkomende woningen en bedrijven in het buitengebied worden in toenemende mate bewoond door mensen van buiten de agrarische sector. Dat zorgt voor een andere dynamiek: omwonenden zijn vaak niet bekend met onze productiemethoden, en stellen daarom vragen. Als je daar goed over na denkt is dat eigenlijk heel logisch. Het aloude gezegde “onbekend maakt onbemind” speelt daarbij een belangrijke rol.

Die nieuwe situatie, die geleidelijk is ontstaan, vraagt om een nieuwe aanpak en nieuwe vaardigheden van agrariërs en daar moeten we als ondernemers op inspelen. De vragen van omwonenden waaien immers niet over en een “ik voldoe aan de wet” als credo volstaat niet meer. Je buren uitleggen waarom je gewasbeschermingsmiddelen toepast, hoe je dat doet en hoe je risico’s beperkt, horen gewoon bij een omgevingsbewust ondernemerschap. Maar luister ook vooral en toon begrip voor de vragen die gesteld worden. En kijk vervolgens samen hoe je gevoelige situaties kunt oplossen, zodat overlast tot een minimum beperkt kan worden. Want als je als ondernemer je omwonenden serieus neemt, zullen omwonenden jou als ondernemer ook serieus nemen. Fred Woudenberg, voorzitter van de Gezondheidsraadscommissie die het rapport over gewasbescherming en omwonenden schreef, benadrukte ook dit aspect tijdens de discussiemiddag van het KNPV: het heeft geen zin om te proberen elkaar te overtuigen of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nu wel of geen risico’s met zich mee brengt. Boer en burger gaan elkaar daar niet van overtuigen. Het blootstellingsonderzoek dat het RIVM de komende jaren gaat doen, zal meer duidelijkheid geven over de  hoogte van de risico’s, en is daarom zeker van groot belang, maar het gaat de discussie niet beslechten. Als telers moeten we daarom focussen op een goede communicatie en een goede verstandhouding met omwonenden. Daardoor ontstaat een klimaat waarin je als boer en burger samen kunt werken en samen leven.

Houdt het daarbij op? Nee, als sector zullen we voortdurend moeten laten zien, dat we willen vernieuwen en dat we streven om het nóg beter te doen. Een kritische omgeving kan ook zijn positieve kanten hebben en geeft die vernieuwingen een zetje. Ik zie dat met de recente ontwikkelingen rond metam-natrium waar alternatieven dringend nodig zijn. Als LTO Nederland worden we daarover benaderd door diverse partijen  die allemaal willen bijdragen aan nieuwe duurzame oplossingen: van producenten van biologische grondontsmetting tot fabrikanten van mobiele waterkeringen voor inundatie. Daar gaan we mee aan de slag. Laat de gesprekken op het platteland de komende jaren vooral gaan over innovaties die nu in gang worden gezet. Ik ben er van overtuigd dat veel van onze  omwonenden dan niet alleen onze buren zullen zijn, maar ook onze ambassadeur zullen worden.

KNPV | 7 juli 2014 09:41:51

Reacties gesloten.

Klaas Meijaard

Hallo een ieder die dit leest,
Het voordeel van deze van het jaar is dat je geplaagd wordt met vakantie (en ik heb mij 4 weken laten plagen zonder telefoon of internet en heerlijk op visite geweest bij mijn broers)
Tegelijkertijd mis je dan wat en is de reactie wat laat.
Wat ik mis in de discussie/blog/commentaren/of hoe je ze maar moet noemen is de werkelijke reden om chemie in te zetten. Is dat de winst voor de chemie handel of de noodzaak om de wereldbevolking te moeten voeden of het inkomen van de boer moet veilig gesteld worden of het platteland moet niet in waarde dalen of.... WIE geeft daar nu eens een echte reden voor op.
Als de gebruiker nu eens het middel uitsluitend op de plaats brengt waar het moet werken is er niets aan de hand. Dat is iets anders dan verplichte spuitdoppen (waarbij de verplichte druk niet wordt gehanteerd) bepaalde toepassingstechniek die fiscaal zeer interessant is of wat er ook maar bedacht is door marktpartijen (al dan niet met gekocht onderzoek). Maar echt de plaats waar het middel moet komen om ongewenste gasten de poot dwars te zetten. Wie wil daar mijn onkunde wegnemen? Als ik dit aan cursisten vraag zie ik altijd de mooiste portretreeks verschijnen, want blijkbaar wordt daar zelden overgesproken. Verder zou ik ook graag weten onder welke omstandigheden het middel op de plant of grond blijft. Dus een overzicht van dampvormende middelen en onder welke temperatuur en andere weersomstandigheden middelen spontaan de aangebrachte plaats verlaten en naar de buren gaan, want ik snap dat mensen niet zitten te wachten op (onschadelijke) stoffen die spontaan op visite komen.
Maar wie tovert die lijst even uit zijn computer en wil die mij toemailen? Dat moet voor de KNPV toch niet moeilijk zijn?
Waar ik mijn vraagtekens bij zet zijn de opmerkingen over vernieuwen en het nog beter doen. Toen ik in 1983 in de bestrijdingsmiddelenhandel begon was dat al het credo en ik heb heel veel vernieuwing gezien die door handelsbelangen de grond zijn ingeboord of waarvan mensen wilden profiteren door om veel onderzoeksgeld te bedelen (en het daarna laten mislukken of wat voor draai ze er ook aan gaven) Een van de voorbeelden is Harrie Hoeben (Harrie gewoon nog 40 jaar doorvechten).
Henk heeft ook zo'n voorbeeld, er zijn genoeg goede alternatieven maar de handelaar moet er wel geld aan verdienen en als zijn collega het ook verkopen kan is het (hoe goed ook) helemaal waardeloos en de boer is daarin de speelbal of scheidsrechter. Dus blijf roepen dat er vreselijk veel vernieuwd wordt!
Alles wat ik hier boven geschreven heb is serieus en ik ben benieuwd wanneer ik antwoorden krijg op mijn simpele vragen en van wie.

23-07-2014 17:05:47

Harrie Hoeben

Hallo Klaas,
tja; ik was dan wel niet op vakantie maar druk druk druk met innovatie op het netvlies krijgen. Het komt gelukkig steeds meer op het net zonder vlies.

De werkeleijke reden voor gewasbescherming is goed voedsel in de winkel. Geen GOED voedsel is geen of minder geld en boeren die vervolgens bankroet gaan.
Mischien is de sector teveel opgefokt ivm Duurzaamheid dat kun je niet meer terugdraai. De kloe is dat je dat niet kunt proberen; geen of veel slecht voedsel zou een korte felle run op de winkel betekenen, maar dan heb je geen Nedelandse boer meer over. Eens zijn we het toch nooit al heb je al ik weet hoe lang BeNeLux, al decennia 6 of 12 EU landen, voor mijn part 30. Dan heb ik het over je opmerking : geen ongewenste stoffen op (ongewenste) visite. Maar eerst moeten we weten waarom veel landen de Duitse emissie normen aanhouden, landen die zelf geen normstelling hebben bv Zweden en veel anderen, daar weet ook blijkbaar niemand een antwoord op. In Frankrijk hebben ze weer andere referenties al zijn ze pas begonnen met hun gewasbeschermingsplannen, in Engeland of Belgie hebben ze zelf ook iets wat erop lijkt maar in elk geval niet 1 op 1 kunt gebruiken. Duisland meet bv 20 meter vanaf de laatste spuitdop in NL houden we op bij 16 meter. Terwijl Belgie weer zegt 60% van de Emissie van middelen onstaat door RunOff. In NL kennen we het begrip in de normvaststelling niet. Dus komt het erop neer dat elk EU land zijn eigen Driftreferenties gebruikt. Als Nederland uitgaat van drie parameteres voor drift weet elke simpele boer dat er zeker 10 belangrijke parameteres niet meegeteld worden. Deze belasten wel het milieu en de boer krijgt de schuld. Voor fouten in de normvaststelling krijgt de boer (de hele sector) negative plubiciteit, terwijl hij vaak aan de wet voldoet. Wie straft eigenlijk adviseurs die bedenkelijke adviesen adviseren over gewasbescherming maar nog amper een rugspuit gespoten hebben?

Nederland gebruikt 3 van de wel 20 parameters die emissie beinvloeden en dat zijn andere parameters dan andere landen gebruiken. 30 landen met elk bv 10 parameters geeft veel variabelen, teveel. We spreken over 1 EU beleid en na decennia voortkabbelen op het stroompje is "Silent Spring" veranderd in 'n kolkende "Hot Summer". Gewasbescherming; Wie of Wat bepaalt moet wel bepaald worden. Dat het anders moet heb ik eerder al gezegd, de boer mag niet de speelbal worden van slecht beleid, slechte normen en ondeskundige deskundigen en daar blijf ik bij. Dat antwoord kan ik je geven Klaas.

Ik heb gezegd
01-08-2014 17:53:09

Harrie Hoeben

Hallo Jaap,

Er zijn altijd drie mogelijkheden. Je kunt voor iets zijn of tegen,of het op zijn beloop laten. En snelle conclusies; als je meer dan 40 jaar ervaring hebt, in beleid en hoe de hazen lopen dan verwonder ik me weer, als de hazen niet lopen. Ik denk nog steeds dat de inzet van een boerenorganisatie, zoals dat verwoord is in het Blog niet voldoende is. Als ik zeg niet voldoende kun je denken het moet bijgestuurd worden en afwachten wat er gebeurd of doordenken over hoe dat zou moeten! En boeren ploegen nu eenmaal voor een nieuwe ronde. Uit heb blog sprak geen visie waarmee we bezorgde Nederlanders kunnen overtuigen. Ik denk dat overtuigen namelijk niet het doel moet zijn. Het probleem oplossen moet 't doel zijn; nagenoeg volledig oplossen. Daarvoor zijn er meerdere wegen mogelijk en sommige daarvan vergen een tijdige, stevige ommezwaai om niet tegen nog zwaardere aanpak; door anderen verplicht opgelegd, aan te lopen. Ik denk dat LTO weet dat daarmee gedreigd is en als we het daarop aan laten komen dan zijn belangorganisatie's m.i.fout bezig. Maar je hebt gelijk het is mijn mening en 'deze haas' loopt niet weg voor zijn mening of verantwoordelijkehid.

Een discussie op gang brengen tussen Gewasbescherming en Omwonenden is stap No.1. Wat deze eerste stap voor verandering teweeg brengt kan ik je wel vertellen want als het geen vervolg krijgt: gebeurd er namelijk niks.

Mijn aanbod en verzoek om het voor een aantal beleidsbepalende besturen eens vanuit de praktijk uit te leggen blijft. Het aanhoren van een visie van een van jullie eigen leden vergt misschien 2 uur.

Met alle respect Jaap, maar ik zal voorlopig niet nog een keer reageren via dit medium. Ik wacht op een uitnodiging en ik hoop dat jullie mij het vuur flink aan de schenen leggen.

Graag zie ik jullie uitnodiging tegemoed.

Met vr gr
Harrie
12-07-2014 11:36:46

Jaap van Wenum

Beste Harrie,

Wat is jouw prikkelende aanpak dan? Roepen dat het huidige niet deugt, schoppen tegen het systeem en de instuten, en verkondigen dat de diepploeg er door moet dat kan iedereen. Je doet me een beetje denken aan Johan Derksen voor het wk voetbal begon. Maar wees jij nou eens de Louis van Gaal van de gewasbescherming en vertel me hoe jij het anders zou doen, welk systeem je gaat spelen en welke wisselspeler je gaat inbrengen. Ik ben benieuwd!
07-07-2014 23:00:02

Harrie

Hallo Jaap

Gezien je reactie lijkt het wel of jij dat artikel geschreven hebt!

Als ik je goed begrijp ben jij met LTO stellig van mening dat de huidge aanpak voor 100 % voldoet. Tja; dan is LTO vlug klaar dan heeft de "voetbalcoach" de overwinning slapenderwijs op zak.

Ik denk dat het tegendeel juist waar is want juist van Gaal heeft het eens anders aangepakt, heeft lak aan alle heilige huisjes, de voetbalpers en goede namen uit het verleden. Jij weet dat ik een presentatie wilde geven over mijn visie op gewasbescherming en ongewenste emissie voor een bepaalde watergroep. Ik had dat besproken met Marianne.. jouw bekend. Ik heb jou daarvoor gebeld om mijn verzoek om een presentatie te geven te steunen, helaas. Ook ben ik met waterschappen in overleg geweest voor een toelichting op nieuwe mogelijkheden, ik ging, en ga ervan uit dat de niet vervuiler (van water) niet hoeft te betalen, dus geen grondgebonden waterschapslasten. Ik kreeg zelfs geen afspraak. Elk jaar geef ik voor 1000 tot 1500 personen presentaties over het GBM beleid en mijn visie vanuit de praktijk op wet- en regelgeving. Ik heb nog nooit een opmerking van deze boeren gehad, die elke dag spuiten, dat ik een zwetsverhaal stond te houden. Integendeel; de aanvragen voor lezingen over gewabeschermingstechniek worden elk jaar meer in plaats van minder, mede omdat ik techniek avonden mag verzorgen door Bureau Erkenningen ivm de spuitlicenties. Van gewasbeschermingsleveranciers en hun medewerkers die elke dag op de baan zitten in onze Agro sector, krijg ik steeds vaker steun, omdat de spuitresultaten op hun bedrijven enorm tegenvallen. En het milieu en omwonenden worden nog steeds teveel belast. De NVWA, RIVM en multinationals die middelen leveren komen hier in Maarheeze naar mijn toekomstvisie luisteren. En ja je hebt gelijk sommige partijen boycotten mij, ik had niet verwacht dat LTO daar ook bij zou horen. Een club waar ik al 40 jaar lid van ben (via ZLTO). Ik begreep van juristen en anderen, dat juist LTO bepaalde aanvragen voor opname in het activiteitenbesluit tegenhoud. Ik daag je uit om mij uit te nodigen voor een presentatie voor een voltallig LTO bestuur, met eventueel NVWA, Waterschapsbestuur, KNPV bestuur en de werkgroep gewasbescherming en omwonenden!
Ik heb mijn aanpak klaar: jullie, naar ik begrijp niet!

Je denkt nu misschien de opstelling van Harrie is één tegen de rest, zonder wisselspelers.... maar ik denk dat je daar een omissie maakt, steeds meer boeren en gewasbeschermings deskundigen weten dat het anders moet en kan.
Ik wacht op jouw uitnodiging en wie er komen luisteren!

Daarbij wil ik jou nu al vragen daarna ook even hier op dit podium te reageren of mijn prikkelende blog voor niets was, is geweest!
09-07-2014 12:06:31

Jaap van Wenum

Hallo Harrie,

Je trekt wel heel snel conclusies. Ik reageerde op je reactie op de blog van Joris die ik wat gemakkelijk vond en waarin je alleen tegen van alles schopte en niet aan gaf waar je voor was. Dat je vervolgens de conclusie trekt dat LTO tegen je is of je boycot, begrijp ik niet. Met steun van LTO worden de driftreductie-eisen binnenkort verhoogd in het activiteitenbesluit. Daarmee wordt de oplossing die jij met jouw techniek voorstaat voor steeds meer ondernemers aantrekkelijk. Wij laten die keuze echter wel aan de ondernemer en gaan die niet dwingend voorschrijven. Maar ik wil toch wel eens weten van jou wat we hebben tegengehouden in het activiteitenbesluit volgens die "juristen en anderen" die jij hebt gesproken

Je hebt me inderdaad gebeld of ik Marianne wilde steunen, dat heb ik ook gedaan. Ze heeft het punt echter de laatste bijeenkomst niet ingebracht. Wordt vast vervolgd dus en je "helaas" is dus wat voorbarig.

11-07-2014 23:31:39

Henk

Hallo Joris

Als je collega Jaap van Wenum zijn actieplan rond kan krijgen tav van Monam alternatieven, kun je de senioriteit van reacteur Hoeben mogelijk (gedeeltelijk) op zijn wenken bedienen.
Ben zelf aan het experimenteren met Bodem resetten in zowel landelijk als gemeentelijke politiek als "super groene chemie" Krijg zelfs complimenten dat er aleen groen alternatief blijkt te zijn voor chemische grondontsmetting. "Is het al zover ontwikkeld?" Nee zeg ik dan het is zelfs al 5 jaar op de markt van Denemarken tot aan Vietnam. Waarom weten we dat niet. Tja, toch staat het al jaren op internet en je wordt eigenlijk nooit aktief uitgenodigd door sectoren. Op zijn hoogst op een spuitlicentie bijeenkomst, waar ze nog een spreker zochten. Ironisch niet...

Burgers en boeren bewust maken dat ze kunnen kiezen tussen groene of chemische grondontsmetting kan wellicht de relatie verbeteren.
Plan van communicatie zou m.i. kunnen zijn om bijvoorbeeld de groene alternatieven met burgers uit te rollen en daarmee verder begrip te creeeren voor de kwaliteit van de overige chemische benaderingen.
Ik verwacht namenlijk niet dat we wantrouwen weg kunnen nemen. Wat we wel kunnen doen is vertrouwen proberen te kweken bij onze omwonenden. Principes van wat ons (ver-)bind werken verder door dan wat ons scheidt.
Ik begrijp dat je goed hebt geluisterd naar de voorzitter van de werkgroep waar het in de maatschappij omgaat en dat we weg moeten komen van techniek en dossiers.
Zelf heb ik als enterpreneur juist de extra stap genomen. Namenlijk niet bestaande routes opnieuw uitrollen, maar afscheid nemen van die routes en vanuit een compleet andere discipline de problematiek aanvliegen. Ondermeer door een systeem te leren benoemen die buiten de gewasbeschermingssystematiek en wetgeving valt. Zodat je kans maakt dat je niet hoeft te verdwalen in "druppeltjes-grootte" - thematieken en van mist geen last kan hebben.

Ik vertrouw op een gezonde samenwerking en hoop dat Bodem resetten een bijdrage kan leveren.
Tot slot: aan de basis van de ontwikkeling van Bodem Resetten liggen inkomsten aan de hand van grondontsmetting in loonwerk met monam waarmee mijn ouders mijn studie hebben betaald. Cool hoe "monam" aan Bodem resetten te linken is in 2014. BTW Vader was aktief betrokken bij de aanleg van de eerste commerciele aktiviteiten met Herbie 22. Juist ja, zelfs met monam nog steeds gezond, maar hij ging er wel altijd netjes mee om. God zij dank.


07-07-2014 18:30:13

Harrie Hoeben Maarheeze

Beste Joris,
gefeliciteerd met je benoeming in de Topsector Agro en Food.

Ik mis in je blog de aanpak. Een prikkelende reactie of verfrissend antwoord, ontbreekt. Na de bijeenkomst Gewasbescherming en Omwonenden zeggen; we moeten het uitleggen: Uitleggen waarom je spuit en overlast veroorzaakt, ik geloof er niks van. Zeggen dat de Agro sector moet laten zien dat we vernieuwen, neemt nu geen wantrouwen weg. Innovaties ivm gewasbescherming in gang zetten als je de doelgroep omwonenden, water-partijen en milieugroepen op je hand wil krijgen vergt nu een klaarliggend draaiboek, waar is dat? Je vraagt; is de regelgeving innovatief genoeg om innovaties toe te laten? Entrepeneurs weten dat een regelgeving nooit innovatief genoeg is. Bewindslieden en bestuurslui die het kunnen regelen willen vaak niet eens met je in gesprek als dwarsdenker, als lastpost!

Mijn visie is: Het gewasbeschermingbeleid in Nederland moet volledig op zijn kop.
Er is >25 jaar een beleid gevoerd op basis van antieke uitgangspunten. Jaren is onderzoek op onderzoek gedaan; gebaseerd op conclusies uit ouder onderzoek, soms betaald door bedrijven. Een beleid dat is vastgesteld op oude onderzoeken, computermodellen en daarvan afgeleide berekeningen door diezelfde onderzoekers, loopt uiteindelijk zwaar uit het spoor. Zo is de eenzijdige keuze (+/- 15 jaar geleden) om de druppeldoorsnede als richtlijn voor emissie (in het laboratorium gemeten) te gebruiken; funest voor de sector en omgeving. De voor de boer belangrijke factor; efficiënte werking van voor de boer peperdure; chemische-, biologische- of groene middelen, is totaal niet in beeld, door belangen van?? Dampdrift en de z.g RunOff van middelen van de bespoten planten via de bodem naar de sloot en naar het grondwater zijn totaal niet in beeld in Nederland. Deze routes hebben gevolgen voor de Non Target groepen en dus effect op de leefomgeving en maatschappelijke acceptatie door ons dichtbevolkte, waterrijke Nederland.

De machtspositie van één groot instituut maakt nieuw onderzoek echter schrikbarend duur en het lijkt wel de 'Multipetten'-vereniging. Hun grootste pet is die ze ophouden als geldzak naar bedrijven, politici en ambtelijke overheden?? Het oude onderzoekbeleid moet op zijn kop. Met de diepploeg. Het is tijd voor totale vernieuwing. Geen van de eerder betrokkenen, zeker van de hierboven bedoelde partij zou daarbij een rol mogen spelen. Dominantie moet doorbroken worden; alle heilige huisjes afgebroken.

Het gewasbescherming beleid in Nederland moet volledig op zijn kop; onze maatschappij roept erom, het aanzien en acceptatie van de Nederlandse Agrosector staat op het spel.
Bloglezers, heb ik gelijk of niet?

Harrie Hoeben Meer dan 40 jaar praktijkervaring in gewasbescherming en wetgeving
07-07-2014 11:07:24

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro