English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

GESLOTEN DISCUSSIE: Willem Ravensberg - Gewasbescherming in 2030

Dit is het onderwerp van een LTO Glaskracht themadag begin maart voor de glastuinbouwsector. Ik mag dit onderwerp daar uitdiepen en een voorstelling geven van de toekomstige gewasgezondheid. Een mooie gelegenheid om dat breder te overdenken en te dromen over de toekomst van onze gewassen. Ik denk dat de nadruk gaat liggen op preventie en monitoring en dan pas op ingrijpen. Ik verwacht een hoge inzet op resistente rassen waarbij DNA en RNAinterferentie-technieken belangrijk zullen worden. Dat past mijns inziens goed in geïntegreerde bestrijding. Daarnaast zal zaad voorzien worden van endofyten, micro-organismen die plantweerbaarheid en groeibevordering zullen geven en die in de plant aanwezig zijn en mee-ontwikkelen als de plant groeit. Dergelijke nuttige organismen kunnen ook via zaadcoating meegegeven worden. Ook zullen natuurlijke meststoffen, biostimulanten en nuttige micro-organismen aan de bodem toegevoegd worden om de plant en de bodem weerbaarder te maken. Dit zal plagen en ziekten verminderen. Met deze maatregelen creëren we een sterke plant die zelf in staat is zich te verdedigen, net als in de natuur.

Monitoring moet het optreden van ziekten en planten in een zeer vroeg stadium kenbaar maken. Dit gaat via geavanceerde technieken op basis van stoffen die aangetaste planten vrijgeven en die gedetecteerd kunnen worden door robotten die als drones zelf het veld scannen. Efficiënte vangplaten met bijvoorbeeld licht, geurstoffen of feromonen trekken de eerste plaaginsecten aan en geven de vangst, via ICT-technieken, meteen door aan de teler. Bevestiging en identificatie van ziekten kunnen direct in het veld plaatsvinden met detectiekits. Beslissingssystemen geven aan of ingrijpen moet plaatsvinden of kan wachten.

Bestrijding vindt pas plaats als dat echt nodig is. Dat gebeurt via precisietechnieken, zeer lokaal en exact getimed. Het toepassen wordt gedaan door robotgestuurde machines, die bijvoorbeeld automatisch natuurlijke vijanden verspreiden op de plekken waar de plaag zit, bespuitingen uitvoeren, bodemtoepassingen doen en feromonen toedienen. Het gamma natuurlijke vijanden is enorm, ook voor de nieuwe invasieve plagen. De plant moet veel zelf doen; zo kunnen elicitoren en vluchtige geurstoffen toegepast worden om het verdedigingssysteem van de plant te activeren. Biopesticiden op basis van micro-organismen en hun metabolieten zijn veelvuldig voorhanden evenals natuurlijke stoffen, zoals RNAi-based producten, peptiden, en feromonen. Chemische producten worden pas ingezet als alle andere maatregelen onvoldoende blijken en alleen op recept.

Zal die droom uitkomen? Er zijn cruciale randvoorwaarden nodig om dit te bereiken.

  • Is er voldoende geld beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling bij overheid en bedrijfsleven om tot deze methoden te komen in 15 jaar?
  • Is de regelgeving innovatief genoeg om de nieuwe methoden toe te laten?
  • Is de teler voldoende opgeleid om de intensieve kennis nodig voor de nieuwe gewasbescherming te kunnen toepassen?
  • Is de supermarkt bereid mee te betalen aan duurzame teelten?
  • Accepteert de markt ‘beestjes’ op de planten en de vruchten? En minder glimmend fruit?
  • Is de consument voldoende in staat de nieuwe technieken te begrijpen en te accepteren?

Voldoende mooie uitdagingen om de komende 10-15 jaar aan te werken met alle betrokkenen.

Willem Ravensberg
Voorzitter IBMA Benelux en IBMA International - Koppert Biological Systems

KNPV | 10 maart 2014 09:23:45

Reacties gesloten.

Jan-Kees Goud

Ik ben opgegroeid in de jaren '70. Toen werd er uitgebreid gedroomd over hoe de wereld eruit zou zien in het magische jaar 2000. Het leek nog zo ontzettend ver weg. Hoge technologie, waardoor alle problemen zouden worden overwonnen. Gezondheid, vrede en luxe voor iedereen. Doemscenario's waren er ook: voedsel- en brandstoftekort, anarchie of de totale vernietiging van het leven op aarde. Het volgende milennium leek veel verder weg dan de 25 jaar die het uiteindelijk maar was. Anno 2014 zijn de dromen van toen er nog steeds. We zijn iets verder gekomen, maar moesten we niet eerder denken aan een tijdsbestek van 250 jaar? Het jaar 2030 lijkt ook ver weg, maar we hebben het over 16 naar na nu. De puzzelstukjes van de door Willem geschetste technologie zijn er al. Maar nieuwe regelgeving en mentaliteitsverandering gaan traag. Ik droom graag mee. Je moet groot denken en nog groter dromen, maar de voortgang gaat wel met erg kleine stapjes. Maken we het nog mee?
01-04-2014 06:59:38

Rob Vijftigschild

Waarom zouden consumenten de nieuwe technieken moeten begrijpen? De huidige technieken zijn toch ook al onbegrijpelijk, maar worden wel toegepast.
25-03-2014 17:46:33

Jan-Kees Goud

Onbegrijpelijk zijn de technieken niet. Begrip en acceptatie liggen soms dicht bij elkaar, zoals we zien bij de GMO-discussie. Het is mooi als ergens een keurmerk op staat, maar alleen als daar meetbare verschillen aan ten grondslag liggen. De consument zal zich daar meestal niet in verdiepen, maar misschien af en toe wel. Dan kun je meer info geven over je teelt- of bestrijdingsmethode, bijvoorbeeld via so'n QR-code voor de smartphone op het etiket.
01-04-2014 07:12:02

Paul van der Zweep

Een paar aanvullende opmerkingen van een relatieve buitenstaander die onvoldoende zicht heeft op het totale onderzoeksveld:
Bij de vollegrondsteelten moet er mi nog veel meer aandacht komen voor een gezonde, weerbare bodem en weerbare planten. De veredeling zou zich naast resistentie ook meer moeten richten op een gezond, stevig en weerbaar wortelstelsel; dus meer ondergronds dan bovengronds kijken. Niet alleen onder optimale, maar juist onder suboptimale omstandigheden.
De duurzame en de gangbare productie spelen helaas niet op een gelijk speelveld. Daarom is die discussie met de supermarkt cq de consument zo lastig. Trek het speelveld gelijk en een (groot) deel van de problematiek is opgelost. Kunnen we / de maatschappij doen door ipv de huidige consumentenprijs waarin verschillende vervuilende aspecten niet zijn meegerekend, een prijs gaan invoeren waarin deze factoren wel zijn meegerekend; de naam Ecoprijs ben ik laatst tegengekomen.
Zal heel grote consequenties met zich meebrengen en daarom is er een lange weg te gaan, maar elke reis begint met de eerste stap.

Op zoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen? We zullen wel moeten, omdat hoe minder we gaan gebruiken des te duurder worden de middelen en haakt een deel van de producerende industrie af. Een proces waar kleine teelten dagelijks mee van doen hebben.
18-03-2014 16:34:11

Joop de Hoog

Dag Willem
Ik denk dat we met zijn allen al werken aan de systemen die je beschrijft. De randvoorwaarden zijn echter ontzettend belangrijk en in mijn eigen werk merk ik dat er soms maar belabberde kennis is over de levenswijze van een ziekte of plaag. Laat staan dat er goede monitoringssystemen zijn. De glastuinbouw is hier nog het meest ver in. In de akker- en vollegrondsgroenteteelt hebben we hier nog enorme stappen te zetten !
11-03-2014 06:07:59

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro