English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

Jubileumviering 125 jaar KNPV

 

Het bestuur van de KNPV wil u hartelijk danken voor uw deelname aan onze jubileumbijeenkomst. Met 300 bezoekers, een interessant programma en een zeer gezellige sfeer, was deze dag een groot succes.

Het uitkomen van de Kroniek van onze vereniging, geschreven door Jacques Horsten, en de benoeming van prof. J.C. Zadoks tot erelid van de KNPV, gaven deze dag extra cachet.

Een mooie verjaardag, onze vereniging waardig!

Download impressie

 

Programma - Link naar programmaboek


Prof. Dr. Jan Carel Zadoks
Emeritus hoogleraar Fytopathologie aan Wageningen Universiteit
Een historisch overzicht van de invloed van plantenziekten op de voedselvoorziening en op maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de afgelopen eeuwen.
Download Geschiedenis van de plantenziekten - Plantenziekten van de geschiedenis

Prof. Dr. Louise O. Fresco
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR
De wetenschappelijke uitdagingen voor een grotere maar duurzame wereldvoedselproductie de komende decennia en de rol van plantenziekten daarin.

15.30 Pauze
16.00 Vervolg programma

Dr. Greg I. Johnson
President of the International Society for Plant Pathology (ISPP)
Possible scientific breakthroughs in the future to lower the impact of plant diseases in agriculture, trade and natural resource management. (Presentatie in het Engels)

Adjiedj Bakas
Trendwatcher des Vaderlands
Een out-of-the-box visie op de trends en mogelijkheden van voedselproductie in de toekomst en de beheersing van plantenziekten.

Dr. Piet M. Boonekamp
Voorzitter van de KNPV
Een kort overzicht van 125 jaar KNPV en een vooruitblik op de uitdagingen en de rol die de KNPV wil blijven spelen binnen de gewasbescherming in Nederland en daarbuiten.

 

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro