Nederlands      
Search  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

News

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden.

In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken.

  • Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad
  • Datum: 28 september 2017
  • Tijd: 09.30-16.00 uur
  • Programma: gedetailleerd programma volgt later
  • Inschrijven: via deze link###

Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

Login
username
password
Forgot your password?
 
Journal
 

The journal of the
KNPV appears six times
per year and contains
at least 250 pages
per edition.

more info (dutch)

Powered by Allegro